– Г-н Михайлов, кои са най-значимите обекти в строителната програма за 2023 г.?
– Г-жо Порязова, за мен всички обекти са важни и значими, но като приоритетни бих определил довършването на двете детски градини – пристройката на „Ал. Вутимски“, както и новата детска градина в с. Церово.
Може би 2023 г. ще бъде годината за саниране на най-много сгради в община Своге и в тази връзка Общината подготви и финансира разходите за подготвителните дейности. Изготвени са обследвания за енергийна ефективност и сертификати за енергийни и технически характеристики на сградите, които са важни за кандидатстването за енергийно обновяване на жилищните сгради по националната програма. Благодарение на успешната работа на общинската администрация, Общинския съвет, сдруженията на блоковете и проектантите подготвихме всички 21 блока.
Усилено вървят процедурите по обявяване на водния цикъл на централната градска част на гр. Своге, предстои избор на изпълнител, с който се надявам да се почне подмяна на канализационната и водопроводна мрежа. Обект, по който общинската администрация и лично кметът Емил Иванов хвърли огромни усилия за осигуряване финансирането.
Тук е мястото да споделя с жителите на община Своге, че продължават строително-монтажните дейности по укрепване на свлачището в кв. Старо село.
– На какви средства ще разчитате за тяхното изграждане? Все още няма републикански и съответно общински бюджет за годината, а разходите за строителство поради инфлацията са много по-големи…
– Много от обектите към днешна дата са финансирани чрез бюджета на общината, републиканския бюджет, през оперативните програми или целево. Има много важни проекти, за които трябва да намерим финансиране, а проблемът с липсата на бюджет ни научи да бъдем гъвкави и да планираме дейностите, за да изпреварваме събитията, а не да ги догонваме.
Как върви изпълнението на преходните обекти?
– Има проблем с изграждането на компостиращата инсталация. Предстои решаването на инженерно – технически проблем с укрепването на ската от източната страна. Тук е мястото да кажем, че инвестираме средства в проектирането на обекти, които ще се изпълняват следващите няколко години и са от жизнено важно значение за развитието на общината като цяло. Успешно се изпълняват всички проекти от поименния списък, и тези по оперативните програми.
– Защо закъснява откриването на новата детска градина в с. Церово? Защо вече не се говори за мост над Искъра и парк в кв. Бобковица?
– Детската градина в с. Церово е изградена изцяло, направена е вертикалната планировка и е изградена детската площадка към нея. Във връзка с обзавеждането и оборудването й се налага обявяването на нова обществена поръчка, тъй като инфлацията и повишаването на цените не дадоха възможност да се реализира този проект. Като крайна цел тя ще бъде открита навярно за празника на с. Церово – в началото на месец юни.

Новата детска градина в с. Церово

На 8 февруари в сградата на Общината се проведе обществено обсъждане на проекта за парка, който, повярвайте ми, е изключително красив, с интелигентни решения за всички възрастови групи. Ще разполага с четири зони, с лятна естрада и много други красиви неща. А колкото до моста, проекта лично го гледах, ще бъде прекрасно мостово съоръжение, широк 11м. с две пешеходни пътеки, по който се надявам да вървят много хора. Проектът ще бъде готов и окончателно съгласуван в началото на месец април.
– 2023 г. е последната от мандата на сегашното общинско ръководство. Наесен ще се изправите пред избирателите с отчет за свършеното и несвършеното. Доволен ли сте от постигнатото в областта на строителството през това време?
– Тези дни преглеждах по друг повод мандатната програма на кмета на общината – тя отдавна е изпълнена и като обем, и като решаване на проблеми, и като подготовка за планиране на важни дейности. Това обаче не е важно, важно е какво ще подготвиш, направиш и предложиш на хората сега, по какъв начин ще стигне решаването на техните проблеми до тях.
Като политик от прекрасен малък град съм разбрал едно – никой не иска да слуша какво си направил. Важното е да се изправиш и да говориш какво ще направиш сега, при тези променени, трудни условия и при този суров политически климат за хората, които са повярвали на идеята „Обединени заедно можем повече“.
– Какво от мандатната програма ще остане нереализирано? Може ли да се каже, че общината е направила крачка напред в своето развитие, имайки предвид кризите, които се натрупаха последните години?
– Като малка община, встрани от голямата политика и целевото финансиране, Община Своге изпитва и има своите затруднения по финансирането на важни структурни проекти, които ще дадат тласък и ще развият общината в нова посока. Мостът над река Искър, дигата и паркът ще развият града в единствената посока, която е възможна и ще дадат на жителите повече слънце. Бавно се променя и облика на ЖП линията, гарата, основни елементи от структурата на града.
Като преходен обект през тази година ще остане водният цикъл, но се надявам в рамките на следващата година гр. Своге да бъде с нов водопровод и канализация, нови улици и тротоари и по-важното – ще забравим честите аварии и спирането на водата. Всеки външен посетител или местен жител, който няколко години не е посещавал града, казва, че Своге е силно променен град и аз им вярвам, като не забравям нито за миг, че не трябва да намаляваме усилията си да се развиваме, за да бъде Своге перлата на Дефилето.
– В какво трябва да бъде насочена работата на общинската администрация в следващите години?
– Ако се върнем на програмата за управление на кмета Емил Иванов за периода 2019-2023 г. ще видим нашите основни принципи на управление:
– Разумна финансова политика и финансова стабилност;
– Ефективност при управление на общинската собственост;
– Изграждане на доверие с хората и бизнеса, висока степен на социална чувствителност и толерантност;
– Активно използване на европейски фондове и програми;
– Привличане на нови инвеститори и инвестиции;
– Опазване на околната среда и развитие на селския туризъм;
– Открито управление – „Общината в услуга на гражданите и бизнеса“.
Това са все неща, които могат да бъдат пренесени в следващите няколко години, защото те дават устойчивост, предвидимост и плановост в развитието на общината. За реализирането на основните инфраструктурни проекти е наложително търсене на финансови възможности, целево финансиране и използване на всички възможности на републиканския бюджет. Това става с всички възможности на Общинския съвет, общинската администрация и хората на общината. Като от тези принципи трябва да изведем на преден план основните общински политики:
– Стимулиране на предприемачеството на малки и средни предприятия за преработвателната и леката промишленост – обновяване на производствените мощности и внедряване на нови технологии;
– Насърчаване на инвестициите и туристическия маркетинг – туристическо предлагане и утвърждаване на общината като дестинация за културен, ловен, лечебен и екотуризъм;
– Изграждане реконструкцията и рехабилитацията на уличната и пътната инфраструктура;
– Осигуряване на чиста питейна вода за всички жители на общината;
– Реален достъп до здравното обслужване на всички жители на общината.