– Измина месец от началото на новата учебна година. Кое е новото в ПГ „Велизар Пеев“, г-н Атанасов?
– Много нови неща има. Нова е специалността „Охранителна техника“. По план-приема, който се реализира, има 5 паралелки с 6 различни специалности – “Икономика и мениджмънт и кетъринг“, която е обединена и останалите са „Компютърна графика“, „Компютърни техники и технологии“, „Охранителна техника“ и „Електромобили“. Новите ученици са общо 135.
Учителите бяха тук още от 16 август. Направихме всичко възможно, за да може да осигурим пет съвременни кабинета за всяка една от специалностите за осмокласниците. Те са с ново оборудване. Стаята на „Компютърни техники и технологии“ е изградена съвместно с фабрика „Монделийз“, която предостави на учениците и учебни пособия, и други подаръци. Във фирмата ще се провеждат и стажовете им в следващите години.

Станчо Атанасов – директор на ПГ „В. Пеев“

– В края на миналата учебна година открихте и нов учебен сервиз. Каква дейност ще се извършва в него?
– Той е оборудван с всичко, което съществува в момента като техника за тестване на електрониката във всички автомобили и най-вече – електромобилите. Закупени са и други устройства и системи. Започва се създаването на автомобил с доста съвременни характеристики. В това участват нашите двама инженери, съвместно с проф. Драганов и още преподаватели от Техническия университет. При създаването на този прототип ще бъде вкарана съвсем нова технология, която да се използва при всички електро и други автомобили.
– Училището вече има и два телескопа. Не е ли далече това от специалностите, които се изучават в гимназията?
– Подготвя се изграждането на обсерватория. Ще се вземат и най-добрите в страната системи за наблюдение на слънчевата система. Нашите ученици изучават физика и астрономия като извънкласни форми и това ще им помогне за утвърждаване на придобитите знания.
– Голямата тревога на много училища в страната е как ще се отопляват през идващата зима. Каква е готовността при вас?
– Имахме предвид задаващата си криза и още през март, преди окончателно да приключи отоплителния сезон, напълнихме с гориво всички резервоари. Надяваме се с него поне до Коледа да издържим. Прогонихме и уплътнихме и всички прозорци и врати от стъклопакет, за да има по-добра изолация и да харчим по-малко гориво.
– Коя бе най-близката задача в първите дни на учебната година?
– От браншовата организация на хлебопроизводителите ни бе дадено централно място за участие в изложението в Експо центъра. Тази година „Булпек“ има 30-годишен юбилей. Подготвени бяха 7 филма с наши ученици, които да се покажат на изложението. Отделно щандът ни бе окомплектован с всякаква техника, на която те демонстрираха на живо своите умения.
– Каква е реалната полза от това участие?
– На тези изложения и децата, и учителите се запознават с най-съвременните технологии в сферата на хранително-вкусовото производство – това, което ни касае в областта на кетъринга. И не само – участват изложители и с друга техника. Всяко учебно заведение трябва да е запознато с новите технологии, с иновациите, за да е в крак с времето и да се развива успешно.
– За поредна година гимназията бе излъчена като училище на годината в Софийска област и Вие – за директор на годината… Как го постигате?
– Това е признание за училището, за учителите. Едната причина е непрекъснатото усъвършенстване на материалната база. Повечето от нещата са създадени в училището, със средства от нашата издръжка. Малка част са по проекти, но и тогава ние ги изработваме най-вече сами и средствата основно ги насочваме към закупуване на нова техника и технологии.