Новата машина за дезинфекция на съдовете за смет беше демонстрирана пред представители на Общината

Фирма „Евроимпекс“, една от дейностите на която е да събира и извозва отпадъците в община Своге, е закупила машина за дезинфекция на съдове за смет и наскоро в града бе направена демонстрация на работата й в присъствието на заместник-кмета на общината Илия Богданов и Светлана Мицова – еколог. Камионът е закупен от Германия и обслужва и други общини. Дезинфекцията на съдовете за смет, която досега се е извършвала ръчно, сега, съгласно договора с Общината, ще се извършва два пъти годишно със специализираната машина. Това е един вид „пералня“ за „бобри“ и за кофи за боклук.

Тихомир Георгиев, представител на „Евроимпекс“


– Както беше обещано, автопаркът в общината на фирма „Евроимпекс“ е изцяло подновен – разказа нейният представител Тихомир Георгиев. – Има четири нови камиона – два за събиране на кофи и „бобри“ и два броя „синджирки“, които събират 4-кубиковите контейнери. С новата техника фирмата има възможност да работи много по-бързо и качествено. Не случайно камионите са бели, това е фирмена политика, която подчертава функциите им по поддръжка на чистотата.
Той апелира към жителите на общината да не изхвърлят сгурия и пепел в съдовете за смет, още повече, че част от тях са заменени с пластмасови.