– Г-н Михайлов, ситуацията с „изчезналата река“ е на път да се забрави от повечето хора, но тя постави на изпитание както населението, така и общинското ръководство. Каква е Вашата оценка – справихте ли се и можеше ли нещо от всички предприети мерки да се направи по-бързо?
– Според мен твърде рано е да се прави окончателна оценка за предприетите мерки. Разбира се, убеден съм, че някои неща можеха да бъдат направени по-добре и организацията по-стегната. Разчитахме много на хората да ни подскажат за проблемите по места и те се справиха блестящо.
Тук е момента да се извиня, ако някъде не сме успели да реагираме и да благодаря на жителите на община Своге за тяхното търпение и мъдрост. Основното нещо, което извлякохме като поука е, че трябва да се търси алтернативен водоизточник и това беше моята задача да обясня на държавните органи.
– Направи впечатление, че както правителството, така и много общини реагираха веднага. Въпрос на логистика ли е и как всъщност успяхте да предизвикате тази масова съпричастност, която помогна да не се стигне до екологична катастрофа?
– Проблемът връхлетя община Своге много ненадейно, за часове реката пресъхна. Много важно беше да обясним пред жителите на общината и пред България от какво имаме нужда и какви ще са нашите действия час по час. Аз самият бях приятно изненадан от колегите кметове, които реагираха първи, може би защото всеки един от тях за момент се постави на наше място. Нямаше партии, нямаше политика. Държавата се намеси веднага и коректно, в лицето на гл. комисар Николов, който веднага дойде на място и само благодарение на решителната му намеса успяхме да овладеем ситуацията. Благодаря на всички, още веднъж!
– БНР информира, че НЕК е извършила оглед на стопанисваните от предприятие „Язовири и каскади“ хидротехнически съоръжения от събирателен канал „Искрецки“. При огледа е бил констатиран намален повърхностен отток в района на канала, в резултат от продължаващото в цялата страна маловодие, характерно за този период от годината. Вашето мнение какво е?
– Още първата вечер влязох с контакт с проф. д-р Алексей Бендерев – човекът, изследвал и знаещ най-много за извора „Пеща“. Синтезирахме три основни въпроса, които дадоха посока на по-нататъшната ни работа, а именно от къде идва водата в Искрецкия извор, ситуацията изолирано събитие ли е и какви могат да бъдат вероятните причини за прекъсването на оттока на извора. Проф. Бендерев беше изключително изчерпателен в отговорите на тези въпроси и неговите разсъждения се оказаха достоверни и реални след потичането на извора. (отговорите поместваме отделно).
– В медиите се появи и мнение, че ремонтът на водопреносната система в общината и всички действия, без атернативните сондажи ще струват около 20 млн. лв. Ще може ли ВиК – София област да ги осигури или ще се търси участието на ВиК холдинга, ще се разчита на държавния бюджет или на европейски програми?
– Спешно е необходимо да бъде реконструиран магистралният водопровод Искрец – Своге, изграден сондажен кладенец в близост до извора „Пеща“ като алтернативен водоизточник, подменена водопреносната система в гр. Своге и включването в действие на изградения резервоар. Всичко това ще струва много повече, но е необходимо спешно и бързо да бъде планирано и изградено.
– Трябва ли жителите на община Своге да са спокойни? С природата е трудно да се борим, но все пак…
– Кризата, извънредното положение ни показаха, че природата може да поднесе изненади и проблеми без предупреждение. Нашата задача е да определим проблемите, да ги покажем пред жителите на общината и да търсим финансиране. Разбира се, това не може да стане за няколко месеца, ще трябват години на много работа. Кризата ни помогна да покажем пред държавата нашите проблеми и се надявам тя да ни помогне да ги решим.