– Г-н Михайлов, знаем, че водоснабдяването е един от приоритетите на Община Своге. Какво се прави и ще се прави до края на годината по този въпрос в града и селата?
– Имаме няколко обекта, включени в поименния списък за тази година – подмяна на водопроводи в селата Миланово, Заселе и Бов. Там има много компрометирани участъци. Заявени са от кметовете още през миналата година и са много важни за тези населени места, особено в Заселе, където през лятото има много гости. Същото е и в Миланово и Бов – и трите са с развит селски туризъм. В момента върви процедурата по обществената поръчка за тях. Надявам се за няколко месеца този проблем да се реши.
– През миналия месец в града водата беше спирана неколкократно. Единият път имаше планирано прекъсване на водоподаването за 24 часа. Какъв беше поводът?
– За един ден бяха отстранени 17 аварии по централния водопровод. Продължаваме да работим и да подготвяме града и селата за празниците, за летния сезон.
– С какви средства се извършват тези ремонти? Няма ли да се включите в някаква програма?
– Тези средства са от бюджета на Общината. Подготвили сме и проекти за няколко по-големи обекта, търсим финансиране. Най-важният е „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в град Своге – първи и втори етап“ на стойност около 11 млн. и 900 хил. лева. Обектът е съгласуван с ВиК-район София и е подаден във ВиК холдинга за финансиране.
Другият обект е „Реконструкция на водопроводна мрежа – с. Церово“ за 3 млн. и 75 хил. лв. Подаден е в МРРБ и от там имаме уверението, че ще бъдат осигурени средства. Предвиждаме ремонт и на други два водопровода – в с. Гара Лакатник и в с. Лакатник на обща стойност около 600 хил. лв. Те също са заявени в МРРБ и се надявам да бъдат финансирани.
– Докъде стигна въпросът с новите водоизточници в с. Владо Тричков?
– Много проблеми имаме с Басейнова дирекция. Взели сме проби, направили сме всичко, което се изисква по процедурата и в момента отново подготвяме отговор до Басейнова дирекция за съгласуване на хидрогеоложкото проучване.
– Подобри ли се водоподаването с изграждането на големия резервоар в града?
– Много малко. И друг път съм го казвал – трябва да направим реконструкцията на водопроводната мрежа в централната градска част – от разклона за Искрец до изхода на пазара. Това е една силно компрометирана вътрешна водопреносна мрежа и тя не може да издържи на напора на резервоара и на подмяната на неговия вход и изход. Когато подменим и тази част тогава ще може да се включи самия резервоар в действие и няма да има проблеми.
Това е целта, това е голямата задача тази година на бюджета и на нас с кмета – да намерим финансиране.
– И се надявате да няма ограничения във водоползването тази година?
– Ако тук-там има проблеми нашата задача е да реагираме веднага и качествено да отстраним аварията.