Служители на Бюрото по труда са готови да дадат консултации всеки работен ден от 8,30 до 17 ч. без обедна почивка.
Служители на Бюрото по труда са готови да дадат консултации всеки работен ден от 8,30 до 17 ч. без обедна почивка.

Нивото на безработица за община Своге по официални данни към м. август 2021 г. е 5,73% (при отчетено 4,98% средно за страната), като 550 средно за месеца са регистрираните безработни. Като цяло процентът за нашата община се движи с 0,8 до 1% над средния за страната.
За състоянието на трудовия пазар влияние оказват няколко основни фактора: в положителен аспект – близостта на столицата, както и няколко по-големи предприятия в района на Костинброд, Нови Искър и Годеч; в отрицателен – голямата територия на общината и много села, до които няма редовен обществен транспорт и подходящи транспортни връзки. Живеещите в отдалечените населени места пътуват с личен автомобил (често споделено пътуване) или сменят местоживеенето си.

Ренета Кръстанова директор на дирекция „Бюро по труда“

Статистиката е следната: от началото на годината постъпили на работа са 432 регистрирани безработни, а новорегистрираните в този период са 492.
Малко под една четвърт от всички постъпили на работа са по програми и мерки, субсидирани от държавния бюджет или с европейски средства. Особено популярен е проект „Заетост за теб”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, в рамките на който до момента са наети 77 безработни лица. Все още има средства по проекта и възможност да кандидатстват работодатели – финансира се работната заплата в минимален размер 650 лв. и осигуровките върху нея за период от 6 месеца. Работодателят поема ангажимент да запази 75% от работните места за още 3 месеца. Хубавата новина е, че около половината от кандидатствалите работодатели са с намерение да запазят започналите работа при тях .
По отношение на икономическите мерки за подкрепа на бизнеса: за м. юни и юли действа мярката 60/40, като се кандидатства за всеки от месеците отделно. 31 август е крайният срок за подаване на заявления за компенсации за м. юли. Броят на кандидатствалите работодатели в сравнение с предходните периоди е много по-малък, условията за подпомагане са повече и се изисква по-висок праг на спада на приходите спрямо същия период на 2019 г. – най-малко 30%.
Към момента няма яснота как ще продължат действието си финансовите стимули за запазване на заетостта през предстоящия есенно-зимен сезон и предвид задаващата се нова вълна на епидемията. След облекчаване на част от противоепидемичните мерки, нарасна и търсенето на работна сила – машинни оператори за производство на каучукови изделия, за опаковане/увиване, монтажник на електрически елементи, електромонтьори, опаковачи за домакински изделия и др.
Стартираха и вече приключват обучения за придобиване на нова професия – за безработни лица. До края на м. август ще започне и курс по професия „Касиер”, който се провежда от ДП Българо-германски център за професионално обучение и се финансира от Агенция по заетостта. Придобиването на нова професия в ДП БГЦПО е чудесна възможност за безработни, защото се поемат разходите за обучението, квартира, пътуване(1 път в месеца до местоживеенето) и стипендия по 10 лв. на ден. Предлагат се разнородни професионални квалификации, като мястото на провеждане е в четирите клона на ДП БГЦПО – Пазарджик, Стара Загора, Плевен и Смолян.