– Г-н Богданов, в последно време заболяванията от Ковид–19 в страната намаляха. Каква е обстановката в нашата община и каква е равносметката?
– Към 25 юни обстановката е следната: в ковид-сектора в МБАЛ Своге се лекуват 5 човека, които са в относително добро състояние. От м. октомври, когато се откри секторът, през него са преминали 195 пациенти. За съжаление 10 случая завършиха с летален изход. По последна информация от РЗИ броят на диагностицираните от община Своге с коронавирус от началото на пандемията към тази дата е 2857 човека. Починали са 62-ма. Последните дни констатираните положителни случаи с коронавирус за радост са единични бройки. Усеща се успокояване на епидемичната обстановка, като в резултат на това мерките на национално равнище, включително и в община Своге са значително разхлабени – заведенията работят при спазване на предписанията на здравните власти, училищата, детските градини – също. Поради заболяване на част от персонала имахме временно прекъсване на работата в две детски градини, но това се преодоля.
Моето лично впечатление е, че мерките не се спазваха от гражданите в онзи обем, в който здравните власти ги предписваха.

Илия Богданов – заместник-кмет на общината

– Какво бе участието на общинската администрация и на оперативния щаб, чиито представител сте, в дейността за недопускане разпространението на Ковид-19 и за преодоляване на последствията от пандемията?
– Общината от своя страна извършваше проверки на търговски обекти и обществени места с препоръка да се спазват отстоянията, в обществения транспорт да се пътува с маски. Санкционирани с актове нямаме, подхождахме при предупрежденията меко, внимателно. До голяма степен това опира до самосъзнанието на гражданите.
Сериозни мерки прилагахме по отношение на дезинфекцията, която продължаваме и досега. Специално внимание отделяме на общинския пазар в четвъртък. Макар и редки, констатирахме отделни случаи на нарушения. Добре е, че тези изисквания вече отпаднаха, но вниманието ни не е намаляло.
Сега, с появата на индийския щам на коронавируса, ние сме в готовност, доколкото ни позволяват възможностите, за провеждане на профилактика, съобразно предписанията по отношение реда в детските градини, училищата, здравните заведения, обществените места.
Не трябва да считаме, че всичко е отминало, имаме готовност за реакция. Поръчали сме определено качество дезинфектанти, заделени са специални средства за целта.
– Получихте ли някакви целеви средства за борба с коронавируса?
– Целеви средства не сме получили. Министерството на финансите даде указания част от кои други средства можем да ползваме за тази цел, но аз не считам, че е подпомагане, защото когато се вземе от някоя друга дейност тя се лишава от необходимите за нея средства.
– А икономическите мерки за компенсиране на щетите от пандемията усетиха ли се при нас?
– В предвидените за целта мерки от държавата общините не фигурират като бенефициенти. Някои представители от бизнеса се възползваха, но Общината като субект не получи нищо. За съжаление, за пореден път сме ощетени. Това, което можахме да направим за облекчаване на малкия и среден бизнес, е да прекратим за известен период плащането от тяхна страна на наеми за ползване на общински помещения.
– По време на пандемията се увеличи безработицата, някои от фирмите затвориха. Възстановява ли се вече бизнесът в общината?
– Пострадаха много сериозно най-вече малките фирми. Постепенно започват да се възстановяват, но това изисква много време и усилия. Големите фирми имат ресурси, резерви. Считам, че държавата е длъжник в това отношение.
– Общината отдели по-голямо внимание на социалните дейности по време на коронакризата и най-вече на хората от третата възраст и общо уязвимите групи от населението…
– В това отношение, следвайки социалната политика, която кметът Емил Иванов е заложил в мандатната си програма, свършихме немалко работа – осигурихме за хората в тежко икономическо и здравословно състояние пакети с храна и консумативи за наша сметка, които се оставяха от врата на врата от наши служители. Осигуряваха се и продължават да се осигуряват и други социални услуги. В готовност сме това да се прави и още по-мащабно, защото не сме застраховани от нова вълна на заболяването.
– Как процедирате при организиране на обществени мероприятия?
– Те са разрешени, но с определени рестриктивни мерки. На празника на града и м. г., и сега бяха предприети мерки – оградено бе пространството, поставени бяха столове на необходимото отстояние, входовете и изходите бяха обозначени с табели, осигурихме дезинфектанти и лични предпазни средства, препоръчахме на присъстващите да са с маски, дори и да не са задължителни.
– Как върви ваксинационната кампания на територията на общината?
– Броят на имунизираните досега по информация от МБАЛ, МЦ „Олимп“ и личните лекари е над 3 хиляди. Нямаме информация за броя на ваксинираните граждани на общината в столицата и други населени места. Така че броят на хората, които са си поставили ваксина, е по-голям. Лошото е, че няма система в национален мащаб, която да отчита ваксинираните по общини.
– Достатъчна ли е според Вас ваксинацията като обем и кои са групите наши съграждани, които не желаят да се ваксинират?
– Лично моето мнение е, че процентът на ваксинирани не е онзи, който би трябвало да бъде – 60, 70%. За съжаление това е въпрос на манталитет, на насаждане на внушения, които явно влияят на определени категории. Но здравият разум и световната практика показват, че колкото е по-висок броят на ваксинираните, токова е по-голям шансът да спрем разпространението на заразата.
– Трябва ли да се помисли за изнасяне на ваксинационните центрове извън здравните заведения и личните лекари? Например да се открие такъв на площада в града?
– Бихме препоръчали това да стане, ако се усети наплив на желаещи да се ваксинират, но за съжаление такъв засега няма.
– Липсва ли единен координационен център в страната на цялата дейност в това направление?
– Всяка сутрин гледаме статистиките по области и общо за страната, но не и по общини. За съжаление нещо куца в цялата информационна система. Да, ние не знаем във всеки един момент колко са заразените, колко са в болници, колко са имунизирани в нашата община. РЗИ-тата са много ангажирани, отговорят за няколко общини. Това е слабост на цялата ни здравна система.
– Без да сме песимисти или прекалени оптимисти, как виждате обстановката в общината през есента?
– Не мога да бъда категоричен, но на първо място ние като Община трябва да имаме готовност, а мисля, че имаме, както и натрупан опит, да посрещнем евентуална нова вълна на коронавируса. Ще се подготвим още по-добре с наличие на дезинфектанти и консумативи, ще реагираме по-бързо, но дано не се налага.
– Какво бихте препоръчали на жителите на община Своге?
– Препоръчвам на всички граждани да бъдат внимателни и при най-малкото съмнение да се обръщат към личните лекари, да не изчакват, за да предпазят и себе си, и своите близки от заразяване.
В търговските обекти дори и да не е задължително, добре е хората профилактично да влизат с предпазни маски.
Апелирам към тези, които се колебаят, да преодолеят предразсъдъците и страховете си, да се ваксинират, защото това е достижение на науката и като цивилизовани хора ние трябва да вярваме в нея, да й се доверим. И да спазваме предписанията, за да няма изненади наесен.