Росица Тодорова – директор на НУ „Д-р Петър Берон“ кв. Дренов
Росица Тодорова – директор на НУ „Д-р Петър Берон“ кв. Дренов

– Новата учебна година вече започна. По какво се различаваше първия учебен ден от миналогодишния?
– Първият учебен ден винаги е вълнуващ за всеки един от нас – учители, служители, родители и ученици. Тази година е различен поради епидемиологичната обстановка в страната, но всичко, което произтича от това, ние приемаме като предизвикателство. Предизвикателство е да осигурим една спокойна и безопасна среда за всички. Предизвикателство е да се адаптираме към новите изисквания, отговорности и да осигурим високо ниво на възпитателно-образователния процес, в крак с новите реалности.
Вълнението за първокласниците и техните родители в този ден остава един от най-силните моменти в живота им. За тях имаше тържествено посрещане в двора на училището с вдигане на националния флаг, приветствие и както повелява традицията, учениците пристъпиха прага на училището „по вода“ – да е лека и спорна годината. Останалите класове бяха посрещнати поетапно в класните стаи, с цел избягване на струпване на входа на училището.
– Каква е готовността за работа на училището в условията на пандемия? Какви мерки предприехте, за да не се допусне случай на заболяване сред децата и преподавателите?
– В условията на пандемия, както всички образователни институции, в подготовката за учебната година се изпълниха всички мерки, указания и препоръки на МЗ, РЗИ, МОН. Училището има изготвен „План за организацията на учебния процес съобразно здравните норми в условията на COVID–19 за учебната 2020/2021 г.“ Набавени са дезинфекционни средства, маски и всичко, свързано с осигуряване на безопасна среда. Учениците ще имат отстояние един от друг в клас, като местата им са определени по един на чин, шахматно разпределение.

Новата спортна площадка
Новата спортна площадка

Определени са „критичните точки“, изготвени са правила за поведение и действие, съобразно изискванията. Родителите бяха запознати предварително на онлайн срещи с всички новости за учебната година, както и с алгоритъма за превключване на обучението в онлайн среда. Ние винаги сме имали родителската подкрепа, за което изказвам благодарност на всички! Преподаването в електронна среда е процес, който изисква отговорно участие и на учители, и на ученици, и на родители.
– Как приеха родителите факта, че децата им ще учат присъствено?
– Всички ние жадувахме да се завърнем в класните стаи. Учениците очакваха с нетърпение да се срещнат със своите учители, с приятелите си. Родителите също приемат присъственото започване на учебната година с положителна нагласа и спокойствие, осъзнавайки предимството на живия контакт в клас между учител и ученици. Те знаят, че ние се постарахме да обезпечим, доколкото е възможно, безопасна среда. Всички взаимно ще трябва да си сътрудничим, да се научим на повече отговорност и дисциплина, което е положително за възпитаване на личностните качества на подрастващите. Те ще свикнат да мислят не само за своята, но и за безопасността на приятели, близки, роднини.
– И в тази връзка как премина онлайн обучението през миналата учебна година и ще има ли промяна в организацията му ако се наложи тази година?
– Както знаете, онлайн обучението през миналата учебна година започна изключително екстремно и за учениците от начален етап то не беше най- добрия вариант, но беше алтернатива, за да завършим успешно.
Учителите дадоха всичко от себе си, за което от тази обществена трибуна им благодаря! Техният труд е призвание и те не очакват похвали и награди за това, но имаше доста организационни трудности, а понякога поемаха и отклика от напрежението в обществото. Справиха се като професионалисти и тази година ще имат повече увереност в работата си. За всички учители са осигурени лаптопи, с които ще допълват работата си в часовете и при нужда да преподават в електронна среда.
В учебния процес все повече се реализират иновативни методи на преподаване и аз съм сигурна, че учителите ще разчитат много повече на това и на интереса на учениците към електронните ресурси.
– Как обяснихте на най-малките ученици, че трябва да носят маски в коридора, че не бива да се събират на големи групи…?
– Децата вече са свикнали, че на обществени места се носи маска. Информационни материали и постери има във всяка класна стая и във фоайето на училището. По достъпен начин, без да се всява паника или напрежение, на децата е разяснено, че спазвайки правилата ние ще бъдем по-сигурни и спокойни един за друг.
– С какво ново ще се похвалите? Отдавна очаквахте спортната площадка…
– Стартираме учебната година наистина удовлетворени от изградената спортна площадка, нуждата от която беше огромна, поради липсата на физкултурен салон в училището. Благодаря на Община Своге за реализацията на това модерно съоръжение и за сътрудничеството ни в цялостния процес на утвърждаване на НУ “Д-р Петър Берон“ като училище с традиции!
Вярвам, че родителите на бъдещите ученици ще имат още една причина да предпочетат нашето училище и нашия млад, квалифициран и мотивиран за работа учителски колектив!
На всички желая една спокойна и успешна учебна година!