– Две години продължи процедурата по обществената поръчка и закупуването му – сподели д-р Любица Томчева – управител на лечебното заведение. – Чувствам се горда с тази придобивка. Това е последно поколение дигитален рентгенов апарат с оптична система на „Канон“, който дава изключително високо качество на образа и е с минимално облъчване на пациента. Цената му е 240 хил. лв, и ще се изплаща от болницата в продължение на една година. Старият апарат беше на 20 г., морално и физически остарял, с повече облъчване и с по-некачествен образ, който трябваше допълнително да се дигитализира, което забавяше във времето диагностицирането.

Новият рентген има изградена архивираща система, която ще съхранява образите от скенера, като двата апарата ще бъдат свързани. Тази система позволява в момента на заснемането образите да се получат на компютъра на лекаря, назначил изследването, което ускорява диагностичния процес, позволява дистанционно разчитане на снимките и принтирането им. С това се затваря цикълът на диагностичните дейности в многопрофилната болница – вече имаме съвременен ехограф, дигитален рентген и скенер.

Преди монтажа на рентгена бе направен основен ремонт на целия блок, който включва и съвременна вентилационна система. Така общата стойност ще бъде около 300 хил. лв. А новата придобивка ще осигури на пациентите своевременна и качествена диагностика.