Г-н Атанасов, остават броени дни до началото на новата учебна година. И макар че Ковид-инфекцията е непредсказуема и всичко се променя в движение, каква е готовността на училището за първия учебен ден? Имате ли вече екшън план за работа в тази ситуация?
– Такъв план имаме още преди приключването на миналата учебна година. Сега се разшири с някои нови указания на МОН, очаквам да има и други. Намерението е да започнем с присъствено обучение. Ако се появи ученик с КОВИД-19, неговата паралелка ще се карантинира, но занятията в училището ще продължат, като се вземат всички мерки за дезинфекция.
– Какви мерки, осигуряващи безопасност, сте предприели на този етап?
– На входа на училището сме монтирали термокамери, които осигуряват и лицево разпознаване на учениците. Така че, когато дойдат в първия учебен ден, апаратурата ще ги сканира и ще бъдат вкарани в системата, за да могат безпрепятствено да влизат, ако нямат температура над 37 градуса. Ако е по-висока няма да имат достъп.
– Каква ще бъде организацията на учебния процес. Учениците ще ходят от кабинет на кабинет или ще учат в определена за всяка паралелка класна стая?

Станчо Атанасов

– Ще обособим кабинетите като класни стаи. Но това не може да стане за всички – например компютърните кабинети. Целта е да има по-малко контакти между учениците по време на междучасия. Маски ще се носят при влизане в училище и в коридорите. Ще направим и график по класове началото на часовете и междучасията да са по различно време, за да няма струпване в коридорите.
– Не сте ли мислили за осигуряване на медицинско лице, което да обслужва училището?
– Мислили сме, но въпросът опира до финансирането. Засега МОН отпуска средства на общините и те решават каква възможност има за това. Нашата гимназия е държавно учебно заведение. Търсим вариант, имаше обещание да се намери форма за допълнително превеждане на средства в държавните училища, но засега този въпрос няма решение. Ние имаме готовност да разкрием такъв кабинет.
– Освен 3-те „Д“ – дезинфекция, дисциплина и дистанция, препоръката към директорите е да прибавят и едно „О“ – отделеност. Как ще стане това?
– Една част от нашите паралелки са с две различни професии. Така че групите в тях ще бъдат разделени. За другите, по-големи паралелки, ще търсим начин да бъдат разделени също на групи. Има вариант при малките ученици ако ситуацията с коронавируса се усложни, паралелките да се разделят на две – едната да учи присъствено, а другата – онлайн и след седмица да се разменят.
Ще бъде сложно, особено за преподавателите, но е ясно, че подготовката им за работа с различните платформи трябва да е сериозна. Затова сме насрочили обучение, което ще се направи в началото на септември. В определени моменти, когато ще има и грипни заболявания, ще се минава на дистанционно обучение.
Училището е подготвено, имаме достатъчно техника и повечето учители са обучени с някои нови платформи, които са по-удачни за тези случаи. Надяваме се и децата да са по-отговорни.
– Мислите ли началото на учебните занятия да е по различно време за отделните паралелки?
– Имаме доста пътуващи ученици, а жп транспортът е нередовен. Това ще усложни нещата за много от тях. Вече пета година очакваме да разкрием пансиона, за който са отпуснати средства по програма „Региони в растеж“. Обещанието на „Инвестиционна политика“ в МОН е, че през септември ще има окончателно избран изпълнител и ще се започне строителството. Това ще реши проблема на близо 30 пътуващи ученици.
– Нещо ново ще има ли в училището тази есен?
– Наскоро спечелихме конкурс за СТЕМ училищна среда, в който участваха с проекти общо 600 училища. Чакаме в края на септември финансирането за закупуване на апаратура за всичките 8 зони. /
– Оптимист ли сте за успешно провеждане на учебната година?
– Ясно е, че онлайн обучението не може да е същото както при присъствената форма. През пролетта, когато възникна заболяването, то беше успешно, въпреки стресовата ситуация. Дадохме компютри на някои деца, които нямаха, организирахме учебния процес така, че да бъде максимално ефективен. В това отношение няма да имаме проблем. По-скоро затруднения ще възникнат във връзка с практиката по специалните технически предмети, защото ако ученикът не е в училище не може да използва апаратурата и оборудването. Там ще се търсят резерви. Търси се и опитът на други страни, на други училища…
Смятам, че няма да има сериозен срив и се надявам скоро да се намерят лекарства и ваксини, за да се нормализират нещата.