„Оградиради“ ЕООД от дълги години е на пазара и главната дейност на фирмата е свързана с производство на изделия и продукти от метал, които се използват основно в строителния бранш. Контрагентите, с които работим, са от различно естество – обхващат строителния бранш, хранително-вкусовата промишленост, различни производства и частни клиенти.
До този момент нямаме рестрикции относно изработка и монтаж на нашите изделия. От началото на извънредното положение не сме спирали да работим, изпълняваме вече заявени поръчки. Част от постоянните ни клиенти имат проблеми с износа на продукцията си и това донякъде рефлектира върху производството при нас.
Имаме постоянно нови запитвания, но са по-малко. Наложи се да предоговаряме с редовни клиенти нови ценови условия за изделията, които предварително са били утвърдени и сме изработвали до момента. Причината е, че цените на част от материалите паднаха поради по-ниските цени на горивото. От друга страна, срещаме известни затруднения при доставката. Поради чакането на контролно-пропускателните пунктове пред големите градове досега губехме ценно време.
Според мен мярката 60/40, предприета от правителството, е неефективна за нашата фирма и няма да я приложим на този етап. Нямаме съкратени работници. В момента печалбата на предприятието е по-малка поради изброените проблеми, а ние се стремим да запазим всичките си служители. Те са квалифицирани и не бихме искали да се лишим от нито един от тях.
Докато изпълняваме вече поетите поръчки, всичко ще бъде наред. След това обаче ще възникнат затруднения, защото хората ще се въздържат от нови инвестиции, което ще окаже негативно влияние и върху нашата дейност.
Според мен като необходима мярка е необходимо държавата да обърне внимание на развитието на строителството. То може да поеме голям брой от безработните лица, които се увеличиха поради пандемията от коронавирус.
Въпреки ситуацията, аз съм оптимист, че бизнесът „ще изплува“, прилагайки гъвкави и иновативни форми на работа.