След обявяване на извънредното положение в Република България в Центъра за почасово предоставяне на услуги бе открит безплатен телефон, на който трайно нуждаещите се лица като самотно живеещите над 65 години и лицата с увреждания имат възможност да се обадят и подадат заявка за доставка по домовете на лекарства и хранителни продукти. От 13 март, когато стартира инициативата, до края на месеца са обслужени над 50 самотно живеещи лица. Молим на този телефон – 0888 202599, да се обаждат само наистина крайно нуждаещи се, за да можем да им помогнем ефективно и навреме.

От м. април стартира национална програма за предоставяне на грижи в домашна среда. Отделно по проект „Топъл обяд” се хранят 100 човека. Работи и „Домашен социален патронаж”, който също обслужва 100 човека. Отделно има патронажна грижа на възрастни хора и лица в неравностойно положение – 51 са с домашни помощници, а на 60 се оказва здравна помощ. Така всички те също получават комбинирана интегрирана здравна услуга. Сега Общината подготвя нов проект за увеличаване на персонала от домашни помощници и медицински лица по  програмата „Патронажната грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. Общият брой на потребителите на услуги от Центъра в края на март надхвърля 300 човека от 37 населени места в общината.
Центърът вече преговаря с различни търговски вериги, които безвъзмездно да предоставят пакети с храни, които да се раздадат на хора в социално затруднение. Очакванията са това да стане до средата на април.