Д-р Любица Томчева – управител на МБАЛ Своге

– Д-р Томчева, в нашата община няма случай на COVID–19, но ситуацията е твърде динамична. Каква е готовността на болницата за среща с евентуални случаи на заболяването в нашата община?
– На този етап няма информация за болен от Covid – 19 в община Своге. Многопрофилната болница е изпълнила разпоредбите на Министъра на здравеопазването и Районната здравна инспекция за определяне на отделение за лечение на болни от коронавирус, което може да бъде изолирано, разполага с кислородна инсталация и санитарен възел, а персоналът- със защитни средства.
– Като лечебно заведение вече имате опит с дежурствата, които ваши служители дават на КПП Калотина…
– Ние сме първото лечебно заведение за болнична помощ в Софийска област, което отдели 12 медицински специалисти за дежурства на КПП – Калотина. Заслужават уважение хората, които изпълниха тази задача и помогнаха да се упражни контрол за налично заболяване на пристигащите граждани от рискови държави. Те бяха оборудвани с предпазни средства от болницата и подготвени за мерките, които трябва да вземат за собствената си безопасност.
– Какви ще са първите стъпки в случай, че болен със симптоми на коронавирус потърси помощ в нашата болница?
– Важно е стриктно да се спазва редът за търсене на медицинска помощ от гражданите. Указанията са при съмнение за симптоми на заболяването, особено след контакт с хора, върнали се от чужбина, да се потърси контакт по телефона с личния лекар. Негова е преценката за поведението спрямо пациента. Ако състоянието е леко, се препоръчва оставане в къщи и телефонна връзка с личния лекар. Ако пациентът посети Центъра за спешна помощ и е в средно увредено общо състояние и съмнение за инфектиране с коронавирус, той се извозва от тях към инфекциозно отделение във ВМА или Инфекциозна болница – София.
– Кое е най-важното, което трябва да знае всеки от нас и къде грешим?
– Най-важното в условията на извънредно положение е личната отговорност към собственото здраве и това на околните. Спазването на мерките за социална изолация, карантинния период след контакт със заразен в къщи и използването на лични предпазни средства и хигиена са основните първоначални мерки за ограничаване на заразата.
– Знаем вече, че най-уязвимите групи са възрастните и хронично болните. Какво бихте ги посъветвали – тях и техните близки, с които живеят заедно?
– По отношение на възрастните и страдащи от хронични заболявания, на първо място е нуждата да бъдат дисциплинирани и сами да се пазят – да ограничат контактите, да не се струпват в тесни помещения, да не се срещат с гости от чужбина и с болни. Другото важно условие да се опазят възрастните хора е да не се събират с малките деца, ако това е възможно. Както вече стана ясно, децата прекарват леко заболяването, но заразяването на възрастния човек може да е фатално.
– Реакцията на хората понякога се люшка между паниката и непукизма. И двете крайности са вредни. Кой е правилният модел на поведение?
– Изпадането в паника или обратно, неглижирането на ситуацията са лоши модели на поведение. Мерките, които предприе правителството и създадената организация в здравната система, са много важни и дават надежда за справяне с това бедствие.
При тази безпрецедентна ситуация на бързо разпространяваща се зараза с висока смъртност всеки трябва да прояви достатъчно мъдрост, за да опази себе си и другите. Важно е да се действа правилно и навреме. Бидейки достатъчно отговорни, имаме надежда, че ще можем да се справим, ще съхраним медицинските специалисти и без да изпадаме в психоза, ще преодолеем заболяването. Моля се всички специалисти от болницата да са здрави, за да победим в тази битка.