Свлачището в кв. Старо се укрепва с 40-метрови анкери
Свлачището в кв. Старо се укрепва с 40-метрови анкери

– Завършихме първия етап от реконструкцията на водопроводната мрежа в с. Церово. Подмени се цялата мрежа в района около гарата. Вторият обект, който е изключително важен – продължава работата по изграждането на компостиращата инсталация. Там се премества един електрически кабел, две „жерета“, за да може да се освободи площадката, която се насипва. Усилено върви укрепването на свлачището в кв. Старо село. Там възникна проблем с един кабел, който трябва да се отстрани след съгласуване с Енерго – Своге. Продължава строителството и на къщичките в социалния комплекс в м. „Свражен“, където имаме леко закъснение на сроковете по различни причини, но се надявам до края на годината да бъдат завършени.
Направена бе реконструкция на пътя за с. Желен, като бе укрепено свлачището в този участък. В момента бригадата започна работа на следващото свлачище – в Лесков дол. Тези два четвъртокласни пътя се укрепват, за да може през зимата да се използват пълноценно за превозването на учениците. Предстои укрепване и на свлачището в Батулия. Там има проблем с ВиК, трябва да се премести една тръба. Срокът е 1 декември.
Общината изпълнява тази година една амбициозна строителна програма. Мислим и за следващата година. Най-важното е проектирането на реконструкция на водопроводната, канализационна и улична мрежа в гр. Своге. Това включва подмяна на водопровода, на канализацията и реконструкция на улици и тротоари. Говорим за територията от разклонението за Искрец до пазара. Всичко трябва да се направи на два етапа. Вече много пъти съм обяснявал, че в Своге не е правен воден цикъл. Това не е наша работа, но са пропуснати възможностите и сега с наши пари проектираме, за да догоним изоставането. Имаме уверението, че това ще бъде финансирано следващата година от ВиК холдинг.
Наскоро бе подписан договор за реализиране на проекта „Реконструция на водопроводната мрежа – с. Искрец“ пак през ВиК холдинга. Работата ще бъде извършена от ВиК – район София.

Площадката за компостираща инсталация

Досега тази година в строителството само на големите обекти са вложени около 10 млн. лв. От тях 1, 8 млн. лв. в Церово, около 2 млн. за малките свлачища. Завършихме проекта с улиците – в Своге, Вл. Тричков, Искрец, Церово, който е около 2 млн. лв. Започнахме да усвояваме средствата за свлачището в кв. Старо село – около 1 млн. лв. Очакваме сега аванс за компостиращата инсталация, за да я завършим. Допълнително са усвоени и около 1, 5 млн. лв. за малките обекти по поименния списък и 1 млн. за ремонтни дейности. 200 км местни пътища ремонтираме на година – насипваме с багери, реконструираме, изкърпваме. В момента например се прави ремонт на пътя Губислав – Пробойница, като идеята е и хижата полека-лека да възстанови своята дейност. Миналата година направихме ремонти на 18 улици.
За съжаление не се знае кога Агенция „Пътна инфраструктура“ ще започне работа на свлачището в кв. Старо село, както е по договора. Спря и строителството на пътя за Искрец. Причината в национален мащаб е, че плащанията са спрени, фирмите не работят и се правят ревизии за вложените средства.
Какво предстои през оставащите месеци? Освен продължаване на започнатото строителство трябва да направим корекция на поименния списък, да видим какво ще изпълним до края на годината, какво ще остане преходно за 2022 г. Предстои проектиране на обекти. Принудени сме да проектираме в невъзможност – имаме неприложена регулация по населените места и там не можем да правим улици, водопроводи… Опитваме се да направим до края на годината максимум проекти. Предстоят ни напрегнати месеци и още много работа.