Започна укрепването на свлачището в Старо село. В проекта като цяло се предвижда изграждането на голям брой анкерни конструкции. Пред вид големината на свлачищната сила е избрано те да бъдат на три нива. Трябва да се закотвят в здрави пластове, като преминават и най-дълбоката хлъзгателна повърхнина.
За да разберат нашите читатели какво точно ще се направи, посетихме обекта, където техническият ръководител Иван Георгиев обясни подробно:
– Започнахме работа по подготовка на трасето, като се опитваме максимално да ограничим щетите по дърветата и като щадим и терена, на който, съгласно проекта, по-късно се предвижда и рекултивация. Направили сме временен път, за да могат да се качат машините. До момента (27 август) сме направили около 140 линейни метра. Вече имаме доставка на 1500 линейни метра анкери т. е. около 37 броя – всеки с дължина 40 метра. Имаме готовност да започнем да анкерираме, но не можем едновременно да правим това и да копаем. Трябва да укрепим тази част, за да можем да продължим нататък.
Продължаваме да пробиваме. Теренът става доста сложен, тъй като е много отвесен. Анкерите ще се набиват хоризонтално в два реда. Първият ред е в 20-градусов хоризонт, а втория – с 30 градуса, като отстоянието е 80 см. от анкер до анкер. До седмица трябва да сме направили трасето, за да дойде анкерната машина. Ще изградим и бетонна стена, която ще обединява анкерите.
Осъществява се постоянен контрол от надзора, от Общината също идват често. Работата напредва с необходимите темпове.


За изграждане на геозащитните съоръжения в засягащите се имоти собствениците им са учредили право на строеж в полза на Община Своге. Собствениците на имоти, в които ще преминават в дълбочина анкерите, като част от геозащитните съоръжения, са декларирали съгласието си.

До края на август са доставени 1500 линейни метра анкери

Както каза при първата копка заместник-кметът на общината инж. Валентин Михайлов, който е ръководител на проекта, целта е да се укрепи всяка улица, всяка къща. Трябва да бъдат изградени всички линии, да се набият над 700 анкера, участъкът от пътя да бъде укрепен и изцяло обновен.
Тъй като стойността на инвестиционния проект надвишава значително сумата, която се предоставя на Община Своге по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, бе сключен споразумителен протокол за съвместно финансиране с Агенция „Пътна инфраструктура“. Тя ще извърши строително-монтажните работи по останалата част от проекта, засягащ и участък от републиканския път Своге – Искрец – Бучин проход.