12 април бе първият ден от въвеждането на „Синята зона“ в Своге. В 8,30 ч. сутринта за разлика от друг ден (без четвъртък) на паркинга зад гарата имаше само три коли. Тук срещнахме Цветин Вълков и Лидия Иванова, облечени в оранжеви жилетки с надпис „СИНЯ ЗОНА, Спортист-Скала“ ЕООД. Оказа се, че са работници – паркинг, оборудвани със съответните технически средства и ще осъществяват контрол по спазването на правилата за паркиране в синята зона. Те обясниха, че задачата им в този ден наред с контрола е и да запознават с правилата желаещите да паркират в обхвата на синята зона – паркинга зад гарата, на част от ул. „Цар Симеон” и част от ул. „Александър Стамоболийски”.
Двамата разполагат с таблети, на които въвеждат номерата на колите и проверяват дали водачът има абонамент или е пуснал SMS за паркиране или си е закупил и попълнил талон за почасово предплатено паркиране. От такса са освободени инвалидите и носителите на званието „Почетен гражданин на Своге“.
Абонаментът може да се направи в офиса на оператора на „Синя зона“ – „Спортист – Скала“ ЕООД, а на входовете и изходите на паркингите са поставени указателни пътни знаци, на които може да се прочете на какъв номер трябва да се пусне SMS-ът. Ако водачът е възпрепятстван поради липса на телефон или незнание, може да плати като си закупи талонче от дежурния работник на паркинга. Паркирането е без ограничение на времето, а таксата – 1 лев на час .
Ако изискванията за паркиране в „Синя зона“ не са спазени следва принудително задържане на пътното превозно средство, което се реализира с помощта на техническо средство – скоба, поставена на едно от двете предни колела, като се правят най малко 3 бр снимки с фотоапарат за констатиране на нарушението. ППС се освобождава след заплащане на надхвърленото време за престой, както и заплащане на разходите по поставянето и премахването на скобата.

Цветин провери и номерата на колите на паркинга пред парковото пространство на ул. ”Цар Симеон” – там два от автомобилите бяха в нарушение

При проверката на трите паркирали коли се оказа, че 2 са заплатили таксата, а едната е нарушител. Докато разговаряхме още една кола спря. Водачът Горян от Свидня не е знаел за синята зона и веднага си тръгна да търси безплатно място за паркиране. След него пристигна още една кола. Пътуващите в нея – Красина и Цветко, показаха документ за инвалидност, което ги освобождава от такса, при положение, че паркират само на обозначените за инвалиди места.
Управителят на „Спортист-Скала“ ЕООД инж. Кирил Иванов, който бе тук, за да проследи ситуацията, обясни, че целта на синята зона е да се освободи централната градска част от прекомерно паркиране на автомобили – така повече хора да може да се възползват от кратковременното паркиране – да си свършат работата и да си тръгнат, вместо да обикалят с часове къде да намерят място за автомобила си. Паркингите обикновено се използваха от собственици на МПС, който ги паркираха и отиваха на работа в столицата и освобождаваха паркоместата в края на деня, което беше редовна практика.

Управителят на „Спортист-Скала“ ЕООД инж. Кирил Иванов, (вляво) който бе тук, за да проследи ситуацията, обясни, че целта на синята зона е да се освободи централната градска част от прекомерно паркиране на автомобили

– Подготовката за въвеждането на „Синя зона“ е организационна и финансова – свързана с набавянето на устройства, софтуер, назначаване и обучение на работници, поставяне на пътни знаци и маркировки, отпечатване на талони, които имат специален режим и контрол от Министерството на финансите – каза г-н Иванов. – Ще се проследи какъв ще е ефектът и тогава ще се реши дали и кога да се разшири тази зона.

Естествено възниква и въпросът къде ще може да се паркира безплатно. В момента се работи за осигуряване на други паркоместа за безплатно паркиране. Водят се преговори с НК „Железопътна инфраструктура“ за ползването на товарната гара за изграждане на безплатен паркинг, както и наказателен. Може би в скоро време ще има решение на въпроса.
Призовавам хората да използват „Синята зона“ като средство за регулиране на паркирането в централната градска част, като по този начин ще си спестят време и нерви.