– Г-жо Дакова, броени дни остават до парламентарните избори на 4 април. Каква е готовността в нашата община за тяхното провеждане?
– Както преди всички избори и сега общинската администрация работи по хронограма, приета от Централната избирателна комисия (ЦИК). На популярен език това е един дълъг план със задачи на всички, включени в изборния процес, със срокове за изпълнение.
В тази връзка Община Своге е изпълнила всичките си ангажименти до този момент:
– със заповед на кмета са образувани избирателните секции с техните номера и адреси. За улеснение на жителите на Община Своге няма промени от последните избори;
– избирателните списъци са обявени отново на същите места, както и са публикувани на интернет страницата на Общината;
– проведохме и консултациите за съставите на СИК, като датата, мястото и часът им също бяха обявени публично. На тези консултации за пореден път се стигна до съгласие между представителите на политическите сили в община Своге, което е отговорно поведение на тези хора, а ролята на администрацията е да ги подпомага с техническите параметри и данни от предишни разпределения на СИК.

Инж. Даниела Дакова – секретар на Община Своге

Трудното за нас идва когато политическите сили ни представят списъците с данните на членовете на СИК. Всеки път има грешни имена, ЕГН – та. Имало е хора, представяни от две политически сили, роднини в една секция, и накрая се сменят около 30% от предложенията.
– Епидемичната обстановка ще усложни изборния процес. Как на практика ще бъде организиран той, кое е различното от изборите в предишните години?
– Тази година е по-сложно. Трябваше да бъдат попитани всички кандидати за членове на СИК, както и резервните такива, дали желаят да бъдат ваксинирани и в общината да бъдат представени два списъка: единия с всички членове на СИК и втори – с тези, които искат да се ваксинират. Искам да вярвам, че всички са попитани за ваксинирането. Ваксинирани са не повече от 5% от членовете, като определяхме няколко дни за това.
Благодарна съм на д-р Томчева – управител на МБАЛ „Своге“, за разбирането, отзивчивостта и търпението, което прояви и по този въпрос и за осигуряването чрез РЗИ – Софийска област, няколко пъти по-малък брой ваксини. Необходима беше голяма гъвкавост, та когато в деня и часа някой е болен или друг не се яви, да осигурим използването на ваксината, която е отворена. Разбира се и на общинските служители беше предоставена тази възможност.
МЗ излезе с указания за провеждане на изборите в условията на обявената извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19. Те са 12 страници.
Основните мерки са известни вече година: правилното носене на маски, отстоянията, дезинфекция на ръцете и контактните повърхности в помещенията на СИК, осигуряване на контрол на входа на сградата или помещенията, където са СИК и тн. . Изписани са специални мерки и действия по отношение на членовете на СИК, наблюдатели, кандидати, застъпници, представители на средствата за масова информация, служители и т. н., както и по отношение на избирателите, избирателната секция, както и такива – при гласуване с подвижна кутия. Тези указания са публикувани на сайта на общината.
Кметът на общината Емил Иванов нареди да осигурим за всеки избирател отделна химикалка, с която да гласува и за да предпази следващия, да си я вземе.
Освен това иска да осигури за големите секции, където винаги в отделни часове е имало струпване на хора, уреди за дезинфекция на въздуха, които работят в присъствие на хора в помещението, преработват 100 куб. метра въздух за час и унищожават вируси и бактерии.
Стараем се жителите на oбщина Своге да са максимално защитени и информирани. На сайта ни има и публикувано видео с разяснителна кампания за изборите.
Публикувани са и разработените от ДАЕУ 6 бр. нови електронни административни услуги като:
– вписване в избирателния списък по настоящ адрес;
– гласуване с подвижна избирателна кутия /по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК/;
– вписване в избирателен списък и др.
До 19. 03. 2021 г. кметът на общината уведоми РИК за ситуацията с подвижните СИК. До 20. 03. 2021 г. общинската администрация издаваше удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, на РИК и на наблюдателите. Изтече срокът – 20. 03. 2021 г. и за вписване на избирателите, които са поискали да гласуват по настоящ адрес и списъците са предадени за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес. Представихме на РИК копие от регистъра за издадени удостоверения на друго място и публикувахме на интернет страницата ни списъка на заличените лица.
– Какви трудности срещнахте в организацията?
– На всички избори и по този въпрос има повтаряемост. Трудно се събират повече от 2 – 3 – ма членове на секции, които да присъстват на обучението, а СИК са с по 7 и 9 члена. Всеки избор, колкото и да е по едни и същи правила, има и своята специфика, особено сегашните. Във всички избори голям брой от членовете не са били такива досега и задължително има какво да учат. Резултатът накрая е – голям брой поправяни протоколи, защото са били попълнени грешно и наказание /чакане с часове/ за десетки членове, които са изрядни. Общината тръгва с автобусите от Своге за София само с всички секции с поне по трима членове от тях – ръководството, а някои продължават да попълват протоколи още 2-3 часа след останалите и всички ги чакаме. Представяте си какво е настроението в късните часове на изборния ден на голяма част от тези, които ще отчитат в РИК. Понякога сме се връщали по обяд на следващия ден, повече от 36 ч. работа. Аз не се оплаквам за друго, акцентирам го по две причини:
Първо – можещите да правят избори хора, поради тези причини се отказват да участват в изборния процес.
Второ – неучаствалите досега да дойдат и да се обучат как се правят нещата. В 20 от секциите ще има машини за гласуване, нали някой /задължително е да е член на СИК/ трябва да е в помощ на избирателите, трябва да може да отговаря на въпросите им как става, трябва да отчетат в края на изборния процес. Не ставаш член на СИК само да вземеш едни пари. ОК, вземи ги, затова си работил, но си изпълни качествено задълженията.
– Какво предстои в оставащото време до вота?
– Предстоят обучения на членовете на СИК, на тези членове на СИК, в които ще има и машинно гласуване /надявам се/. Предстои получаване от администрацията на изборните книжа, съхраняването им, разпределянето им за всяка СИК, както и получаване на техническите устройства за машинното гласуване и всички други изборни книжа и материали, необходими за него. Предстои ни и да изпълним всички решения на ЦИК, РИК и др. институции, които биха били взети и биха ни възложени.
– Ще се справи ли общинската администрация и този път?
– Вече 6 години ръководя в община Своге провеждането на избори. Даже с едни частични, тези мисля, че са шестите избори. В общината има добре работещ механизъм от много знаещи и компетентни и работливи хора по съответните позиции. Реагираме своевременно на поставяните задачи и винаги административните задължения са били изпълнявани на високо професионално ниво, така ще е и сега. Имаме пълната подкрепа на кмета на общината Емил Иванов
Затрудненията ни и сега ще са от големия брой смени на членове на СИК, които ще са и необучени и аз нямам илюзии, че ще е по-различно този път. Но с голямо търпение и с големия опит който имаме и с общи усилия, ще се справим.
Дано всички сме живи и здрави и тези избори ще оставим зад гърба си.