Наводненията в средата на месеца станаха причина за образуване на огромно сметище в езерото на ВЕЦ „Прокопаник“. Буйните води на Искъра, залели Софийското поле и наводнили селищата край столицата, бяха събрали всички отпадъци по пътя си.

Тоновете боклуци, между които и печки, телевизори, хладилници, изобилие от пластмаса, изкоренени дървета и счупени клони бяха образували плътна покривка и продължиха да се трупат докато реката се успокои. По думите на заместник-кмета на общината Илия Богданов при първото му посещение на мястото на 14 януари, това количество е повече от отпадъците, които се извозват от цялата община за три месеца.

Тук бе и Васил Шуманов-представител на фирма „ВЕЦ Своге“. Той обясни, че фирмата има практика да почиства езерото и да извозва отпадъците до депото в Костинброд. Този път той е много повече, защото ВЕЦ-ът не е работил поради високите води. “За съжаление боклук в реката винаги ще има, защото безхаберието на хората е голямо. Ние с Община Своге винаги сме си помагали, ще трябва да действаме и сега заедно“.

Коментирайки произхода на „нежеланите и неканени гости“ на Своге, които създават огромни проблеми на ВЕЦ-а и на общината и предизвикват реакции на обществеността, г- н Богданов бе категоричен: „Ние, като отговорна институция ще съдействаме, ще помагаме проблема да се реши. Това е въпрос на координация. Необходима е обаче и намесата на МОСВ, Басейнова дирекция, областния управител. Защото реката е изключително държавна собственост и решаването на такива въпроси си има своите особености“.


На 15 януари е проведена среща при областния управител на Софийска област Илиан Тодоров. Решението, което той е предложил, е целево финансиране от държавата и почистване на сметището във водата, за което ще са нужни около 200 хил. лв. От РИОСВ са обявили, че започват проверка на сметищата по поречието на Искъра. Глобата за физически лица е 500 лв., а за фирми – 2000.

Тоновете боклуци, между които и печки, телевизори, хладилници, изобилие от пластмаса, изкоренени дървета и счупени клони бяха образували плътна покривка и продължиха да се трупат докато реката се успокои

В същия ден след среща при премиера Бойко Борисов, в която са участвали областният управител и кметът на община Своге Емил Иванов и извънредно заседание на Министерския съвет, е взето решение да се отпуснат 220 хил. лв. за почистване на натрупаните отпадъци.


На следващия ден – 16 януари, на ВЕЦ „Прокопаник“ пристигна комисия, която да направи измервания и да оцени на каква стойност ще е почистването. Измерването показа, че сметището е 12 декара. Венцислав Младенов – представител на Община Своге, обясни, че машините, с които започна разчистването, ще свършат 50% от работата, останалата част ще е ръчна. Очакваше се да се използват и лодки. Предвидени бяха около 250-300 курса до депото в Костинброд.

В първите дни бе почистена голяма част от сметището. Близо половината от отпадъците бяха извадени и извозени от депото. Поради застудяването обаче работата се затрудни. Предвижданията бяха след затоплянето от 20-ти работата да се ускори и да приключи общо за десетина дни. И чисто технически нямаше как да стане по-бързо – повече от един камион не можеше да работи, защото мостът поема не повече от 50 тона товар.


В следващите дни ниските температури превърнаха сметището в айсберг и боклуците не можеха да стигнат до мястото, където да бъдат изгребани. Опитите да бъде разбит леда, като се влезе с лодка, не даваха бърз резултат. И въжето с кука, с което се издърпваха бокуците в първите дни, се скъса, макар че издържа на 10 тона тяга. На места дебелината на леда достигна 10 см.


ВЕЦ „Прокопаник“ бе посетен от областния управител Илиан Тодоров. В телевизионно интервю на 22 януари той каза, че държавата е реагирала много бързо и адекватно, за да може централата да работи и да бъде предотвратена екологична катастрофа, но ние като общество носим голяма вина за образуване на сметището.

В първите дни бе почистена голяма част от сметището. Близо половината от отпадъците бяха извадени и извозени от депото. Поради застудяването обаче работата се затрудни

Според сегашната нормативна уредба за реките в извънурбанизираните територии, какъвто е случаят в Своге, отговарят областните управители. През м. г. е направен оглед и внесено предложение за почистване на коритата на реките в областта, но не е имало средства. Становището на г-н Тодоров бе, че този проблем може да се реши радикално от следващия парламент, като се направят промени в Закона за водите и грижата за реките и техните корита се прехвърли на ГД „ Пожарна безопасност и защита на населението“.

С покачването на температурите от 21 януари работата стана по-ефективна и сметището бе почистено до края на седмицата. Извозени са 560 тона отпадъци и 160 куб. дървета и са спестени 35 хил. лв. от отпусната сума. Според зам.-кмета на общината Илия Богданов е добре да се поставят преградни съоръжения за улавяне на боклука, за да не се повтаря случилото се.