– Г-жо Копринджийска, остават броени дни до началото на новата учебна година. Каква е готовността в общината за първия учебен ден – направени ли са ремонти, осигурени ли са необходимия брой ученици и преподаватели?

Нина Копринджийска – заместник-кмет на общината
Нина Копринджийска – заместник-кмет на общината

– Всички училища и детски градини са в готовност за откриване на новата учебна година, като учебния процес е обезпечен с необходимите педагогически специалисти.
Ремонтни дейности са извършени в ДГ „Калина Малина“– гр. Своге, ДГ – кв. Дренов, ДГ – с. Гара Лакатник, ДГ – с. Владо Тричков, ОУ „Христо Ботев“ – с. Гара Лакатник, разширение, реконструкция и преустройство на спортната зала на СУ „Иван Вазов“ – гр. Своге“, ОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Реброво, спортни площадки в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – Гара Бов и НУ „Д-р Петър Берон“ – кв. Дренов.
– Макар че епидемичната обстановка в страната е динамична, променя се непрекъснато, от МОН дават конкретни препоръки за работа ако се появи случай на КОВИД-19 сред учениците. Има ли всяко от училищата в Община Своге екшън план за провеждане на учебните занятия в такава ситуация и какво се предвижда в тях?
– Стартът на новата учебна година ще е в реална училищна среда, а всяко училище ще има разработен план за действие при извънредна обстановка за преминаване от присъствено в дистанционно обучение. Очаква се от МОН да предоставят на образователните институции две указания – едно за организация на учебната дейност (където ще има широк спектър от възможности за прилагане от училищата при кризисна ситуация), и второ – за медицинската страна на проблема със задължителни здравни и санитарни мерки.
Детските градини започнаха работа с деца на 26 май при строги здравни и санитарни мерки, разписани от МЗ, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и опазване здравето на децата и персонала. От 17 до 28 август със заповед на кмета на общината бяха затворени за извършване на ремонтни и санитарни дейности и подготовка за предстоящ прием на нови деца в групите.
– Едно от предложенията е първият учебен ден да стане само в присъствието на първи клас, за да се избегне смесването на много ученици. Как ще стане това при нас?
– Министър Красимир Вълчев в свое изказване подчерта, че учебната година ще започне присъствено за всички ученици. Тържества за първия учебен ден ще бъдат организирани за първи, пети и осми клас, другите класове ще бъдат посрещнати в класните стаи, без родители. По този начин ще се избегне струпване на много хора на едно място.
– Как ще се процедира в случай, че се разболее някое дете и се налага целият клас да бъде изолиран за 14 дни. Има ли готовност за онлайн обучение? Разполагат ли всички ученици с необходимата техника за това? Какво показа опитът от миналата учебна година?
– Ясно разписаните правила, мерки и препоръки ще са напълно готови преди старта на учебната година. В момента се провеждат работни срещи с експерти от МОН и МЗ.
– Запознати ли сте с мнението на родителите, има ли сред тях някои, които са решили децата им да не участват в присъствената форма на обучение?
– Животът и здравето на децата, семействата им и персонала в училищата и детските градини са на първо място и всяко решение ще е водено от тези съображения. Родителите приветстват усилията на МОН за предвиждане на гъвкави сценарии за учебната 2020/2021 г., в зависимост от епидемичната обстановка.
Напълно нормално е с наближаването на 15 септември вълнението и напрежението на родителите тази година да е повече от обичайното, предвид извънредната обстановка.
– Министърът на образованието Красимир Вълчев обобщи, че годината ще бъде трудна за всички. Предвижда ли Община Своге някакви допълнителни мерки (включително и средства) за превенция на заболяванията от COVID-19 сред колективите на училищата и детските градини?
– Всички детски градини и училища имат необходимите средства за дезинфекция на класни стаи, общи помещения, санитарни възли и задължителните топла вода и сапун. В случаи на заболели от COVID-19 сред колективите на училищата и детските градини Община Своге може да предостави услуги в домашна среда с цел превенция на разпространението на коронавируса и снижаване броя на заболелите от COVID-19, по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“
Услугите на лицата по домовете ще включват: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства различни от тези по договора).
Всяко начало поставя въпроса: Лесно или трудно?
В съвременния живот, в който технологиите имат все по-голямо място, трябва да подготвим нашите деца и това на първо място ще стане като ги научим на отношение към света, да бъдат самостоятелни и в същото време да работят в екип. Това са само част от предизвикателствата, пред които сме изправени, поради непредвидимата, променяща се и динамична обстановка.
Нека посрещнем предизвикателствата на новата учебна година смело и решително!
Живеем във време на промени и трябва успешно да преодоляваме трудностите и в училище, и в живота.

Честит 15 септември!
Бъдете здрави!