– Д-р Томчева, с наближаването на есенно-зимния сезон страховете на хората от нова вълна на коронавируса и то на фона на обичайните грипове се увеличават. Това се потвърждава и от интервюта по електронните медии със специалисти. Все по-често се говори за готовността на болниците за прием на болни от COVID-19 в по-голям мащаб. Каква е готовността на нашата многопрофилна болница за активно лечение?

Д-р Любица Томчева – управител на „МБАЛ Своге“ ЕООД

– Предстоящият есенно-зимен период в условията на извънредна епидемична обстановка естествено е основание за тревога.
Болницата в Своге със заповед на министъра на здравеопазването е определена за лечение на болни с COVID-19, като при среднодневен брой на новооткрити случаи в страната през последните 7 дни под 150 са определени 6 легла, а при среднодневен брой на регистрирани между 150 – 350 болни – 39 легла, тоест цялото вътрешно отделение.
Добра инициатива на МЗ беше създаването на координационен център за разпределение на пациенти от София и София-област в Инфекциозна болница – София за разпределение на пациенти в лечебните заведения. В тази връзка всички лечебни заведения за болнична помощ подават ежедневна информация за броя на свободните легла.
В „МБАЛ-Своге“ ЕООД е изграден сектор за лечение на болни с COVID-19, с отделен вход и самостоятелен санитарен възел.
Спазват се всички изисквания за използване на лични предпазни средства, дезинфекция и дисциплина. Извършва се ежедневен инструктаж на персонала и се упражнява стриктен контрол. Осигурени са достатъчно лични предпазни средства, дезинфектанти и медикаменти.
Успяхме да монтираме новия дигитален рентгенов апарат, което е важно за навременната диагностика на пациентите. Разполагаме и с нов качествен скенер за по-добра преценка на обективното състояние на пациентите.
Това дава сигурност на специалистите в диагностично-лечебния процес.
На входа на болницата и в административната сграда са поставени устройства за мерене на температурата, има охранител, който не допуска влизане в сградата на болницата без предпазни маски.
– Нашата община досега се отърва леко от пандемията и многопрофилната болница няма натрупан опит в това отношение. С какви кадри разполагате и липсата на инфекционисти ще повлияе ли на ефекта от лечението? Какви случаи евентуално ще се лекуват в Своге и кои директно ще се изпращат в столичните лечебни заведения?
– В община Своге, благодарение на усърдната работа на кризисния щаб, общинската администрация, инспекторите на РЗИ, полицията, общопрактикуващите лекари, специалистите от болницата, медицинския персонал и добрата комуникация между всички, беше постигнат този резултат. Заразените и болни от COVID–19 в Община Своге по последна информация са най-малко от цялата област, а в болницата не са постъпвали пациенти с това заболяване. Голямо значение имат и предприетите противоепидемични мерки в общината.
Много се надявам, че този стил на работа ще се запази в предстоящите месеци. Изключително важно е всеки да осъзнае личната си отговорност за собственото здраве и това на другите. Трябва да положим всички усилия да опазим здравето на жителите на общината и това на лекарите и медицинския персонал.
В нашата болница има назначен инфекционист. Но проблемът с недостига на персонал и фактът, че в по-голямата си част колегите са в пенсионна и предпенсионна възраст буди основателна тревога.
В болницата ще се лекуват леки и среднотежки случаи, но заболяването COVID–19 е с непредвидимо протичане и често състоянието на пациентите бързо се влошава. Такива болни ще бъдат транспортирани към лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност и възможност за интензивно лечение.
– Предвиждат ли се допълнителни средства по пътеките за COVID–19? Такова бе обещанието на правителството…
– Вече е факт увеличението на цените на клиничните пътеки в сила от 01. 08. 2020 год.
Трябва да споделя, че разходите за лични предпазни средства, дезинфектанти и консумативи са доста големи. Изграждането и оборудването на сектора беше осъществено с лични дарения от Районна прокуратура Своге и г-н Асен Симов, за което персоналът на болницата изказва сърдечна благодарност. Бихме се радвали, ако получим съпричастие и бъдем подпомогнати от дарения.
– Лечебното заведение има общ вход с медицинския център, което в други случаи е добре, но при поява на болен с коронавирус, дошъл на преглед при личния си лекар, не се ли увеличава опасността за лежащо болните?
– Имаме план при постъпване на пациент, съмнителен за COVID-19, той да бъде изолиран в отделно помещение. Разбира се общата сграда създава неудобства.
– Някои от лекарите работят и на двете места. Други, а също и медицински сестри, имат и втори трудов договор с болници в столицата. Ще се вземат ли някакви специални мерки за ограничаване на контактите или може би по-чести PCR–тестове на тези специалисти?
– Да, една част от лекарите и сестрите работят в две лечебни заведения.
Меренето на температура при влизане в сградата е първият филтър. При наличие на симптоми се действа според инструкциите, ще бъдат уведомени инспекторите от РЗИ – Софийска област и ще се преценява конкретно за случая. Болният, който е съмнителен за COVID-19, ще се изолира в специално помещение, ще бъде прегледан и ще се насочи през задния вход на болницата към сектора, който е изолиран. По пътя на пациента ще се извърши основна дезинфекция.
Има създаден алгоритъм за всички действия, за да се лекува правилно пациента и да бъде предпазен персонала и останалите болни.
– Целта на това интервю е не да се всява паника, а да заострим вниманието на хората да спазват по-отговорно изискванията за дисциплина, дистанция и дезинфекция и за употребата на лични предпазни средства. Какви са наблюденията Ви за поведението на нашите съграждани досега и какво бихте им препоръчали?
– Както казах, досега общината се справи добре. Необходимо е всеки да спазва дисциплина, дезинфекция и дистанция, за да съхраним здравето си и медицинските специалисти. Използвам случая да призова хората да бъдат отговорни и внимателни, за да преминем през този сложен житейски период по най-безболезнен начин.
Укрепването на имунната система, имунизацията с противогрипна ваксина на хората над 65-годишна възраст, тези с хронични заболявания, живеещите в многобройна среда и др.; здравословно хранене, поддържане на добър контрол на хроничните заболявания са важни условия.
Нека болните хора не пропускат посещение при личния лекар и специалиста. Предпазните маски трябва да се използват задължително при влизане в магазини и обществени сгради. Уверявам Ви, че тези усилия ще облекчат здравната система и ще доведат до добри резултати.
Пожелавам на жителите на община Своге здраве, силен дух и увереност, че заедно ще се справим!