Първата копка бе направена от заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова и зам. -кмета на общината инж. Валентин Михайлов

На територията на сегашния Дом за жени с психични разстройства в местността „Свражен“ в землището на с. Миланово започва изграждането на нова, съвременна база за неговите обитатели. На 24 юни бе направена първата копка, а преди това се проведе пресконференция, на която присъстващите получиха изчерпателна информация за проекта.

Цветослава Петкова – директор на Дирекция „Европейски програми и проекти“, разказа за основната цел на проекта „Изграждане на комплекс за социални услуги на лица с психични разстройства“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Региони в растеж 2014/2020 г.“. Идеята е осигуряване на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура за лица с увреждания на територията на община Своге, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа, както и на общинските стратегически и планови документи.

Комплексът включва 3 нови масивни сгради за предоставяне на услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“ на общо 45 човека, ще се оформи и парково пространство за разходки и почивка.
В изказванията си зам. – министър Зорница Русинова и Нина Копринджийска – зам. -кмет на общината, подчертаха, че проектът има положителна насоченост и с неговия старт се осигуряват условия за дългосрочна грижа според индивидуалните потребности при постигането на по-добър баланс между качеството на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне. На г-жа Русинова бе поднесен подарък, изработен от общинското социално предприятие „Своге тур“.

На церемонията в местността „Свражен“, след като бе отслужен водосвет от отец Стефан, беше направена и първата копка на новия обект от заместник-министър Русинова и инж. Валентин Михайлов – заместник-кмет на общината, който счупи и бутилка шампанско в кофата на багера. Той подчерта, че целта на новото строителство е създаване на условия за независим, достоен живот на хората с психични разстройства чрез предоставянето на качествени, достъпни услуги за дългосрочна грижа. Г-жа Русинова пожела да е лек строежът и с качество и в срок, за да се постигнат зададените в проекта задачи.

Предстои да бъде отворена за кандидатстване процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По процедурата ще се допускат проекти от 31 общини с изградена подходяща инфраструктура. Сред тях е и Своге. По процедурата на ОПРЧР ще има възможност за подбор, наемане и обучение на персонала, както и осигуряване на супервизия и подкрепа при предоставянето на услугите.

Проектът на община Своге е част от плана на държавата за промяна на грижите за възрастните и самотно живеещите хора, които са настанени в домове за социални услуги, за хората с увреждания и с психични проблеми.