Ренета Кръстанова
директор на дирекция „Бюро по труда”

През м. март и до 6 април 2020 г. в Бюрото по труда от региона на община Своге са се регистрирали нови 192 безработни лица, като само за периода след 13 март (след обявяване на извънредното положение с решение на Народното събрание) са се регистрирали 152, като в това число влизат и хората, които са се завърнали от чужбина. В сравнение със същия период на миналата година, регистрираните безработни лица са били 47 или със 145 по-малко, а през аналогичния период 16 март – 6 април 2019 г. – 34 или с 118 по-малко.
През първите три дни на месец април новорегистрираните безработни лица са 90. Процентът на безработица към 07.04.2020 г. за община Своге е 8,3%, а средното ниво за 2019 година беше 5,82%.
През втората половина на месец март по-голяма част от подалите заявления бяха освободени от предприятия извън община Своге, предимно от столицата. От началото на новия месец

ЗНАЧИТЕЛНО СЕ УВЕЛИЧИ ПОТОКЪТ ОТ БЕЗРАБОТНИ,

като местните фирми също започнаха да преустановяват дейност и да освобождават хората си. За периода на обявеното извънредно положение Бюрото по труда извършва дейности предимно за регистрация на останалите без работа хора, като определените дати за среща с трудов посредник и ежемесечни посещения се преустановяват временно, за да се избегне струпване.
В момента почти няма и заявени свободни работни места. Освен това в ДБТ се приемат и документите за предоставяне на обезщетения за безработица от НОИ. Завленията и до двете институции може да се изпратят и по електронен път, но малко хора се възползват от съществуващите електронни услуги. Пълна и подробна информация за тях може да се намери на официалния сайт на Агенция по заетостта.
Всички срокове в ДБТ и НОИ се удължават до 14 дни след отмяна на извънредното положение, но хората бързат да се регистрират, за да получават обезщетение, което за повечето от тях ще бъде единствен доход.
От началото на април

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ

по ПМС 55 или т.нар. 60/40. Право на тях имат работодатели, които са преустановили временно дейността си, но не са освободили работещите при тях. Работодателите се делят на три групи: попадащите в списъка, приложение към ПМС 55, които със заповед на министъра на здравеопазването са спрели работа до отмяна на извънредното положение (хотели, заведения за хранене, ресторанти, пътнически транспорт и др.); работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД–2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U (селско стопанство, здравеопазване, образование, държавна администраиця и др.), които са преустановили работа на предприятието или част от него, или са намалили работното време на служителите си. За последните две групи се изисква доказване намаляване на приходите за м.март 2020 година с 20% спрямо същия месец на миналата година.
Крайният срок за подаване на заявления е 21 април. Процедурата не е сложна, проверките се правят служебно и не се изисква подготовка и прилагане на голям обем документи, но за първата седмица са се включили само две фирми.
От 2020 година

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА”,

чрез която се осигурява грижа за възрастни хора, самотно живеещи над 65 години, които нямат експертно решение на ТЕЛК и доходите им са под 375 лв. месечно. Чрез Бюрото по труда се наема домашен помощник, които в рамките най-много на 4 часа дневно се грижи за възрастния човек. Сключен е рамков договор с Община Своге, като до момента са включени 16 потребители.
След отмяна на извънредното положение се очаква да стартират и три обучения за придобиване на нова професионална квалификация – помощник-възпитател (1 група от 15 участници), персонал, полагащ грижи за хора (2 групи по 15), помощник в строителството(20 курсисти).
Надяваме се след временните затруднения на икономиката, работодателите отново да се активират и да се увеличи нашата посредническа работа между търсещи и предлагащи работа, още повече, че ще има повече възможности за избор и удовлетворяване желанията на двете страни.
Желаем на всички здраве, а с останалото ще се справим!