Общинският щаб за защита при бедствия – Своге, прилагащ мерките за неразпространение на коронавирус :
ЗАДЪЛЖАВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ПРЕБИВАВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ, ДА СЕ ПРИДВИЖВАТ С ПРЕДПАЗНИ МАСКИ ИЗВЪН ДОМОВЕТЕ СИ;
ЗАБРАНЯВА СЯДАНЕТО ПО ПЕЙКИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕСТА НА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА СВОГЕ;
ЗАБРАНЯВА СТРУПВАНЕТО НА ХОРА ПО УЛИЦИТЕ, ПЛОЩАДИТЕ, ПАРКОВЕТЕ, АЛЕИТЕ, ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПЪТЕКИ И ВСИЧКИ ДРУГИ МЕСТА ИЗВЪН ДОМОВЕТЕ;
ПРИДВИЖВАНЕТО И КОНТАКТУВАНЕТО НА ХОРАТА ДА СТАВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ ОТ МИНИМУМ 2 (ДВА) МЕТРА;
НА ВХОДА НА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ИНСТИТУЦИИ, ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕТЕ НА ВСЕКИ ВЛИЗАЩ;
Общинският щаб за защита при бедствия – Своге, ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ОТ ИЗЛИЗАНЕ ОТ ДОМОВЕТЕ СИ БЕЗ НАЛОЖИТЕЛНА ПРИЧИНА!
Контролът по мерките се осъществява от инспекторите на общината, кметове, кметски наместници, РУ на МВР, РЗИ.
Моля, гражданите да сигнализират незабавно на горните органи при забелязване на нарушения. На нарушителите ще бъдат налагани строги санкции по Закона за здравето.
Мерките влизат в сила незабавно!
НЕКА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ !

12.00 ч.,11. 04. 2020 г.
Общински щаб за защита при бедствия – Своге