Засега се работи само по 3-ти и 4-ти коловоз, за да не се спира движението на влаковете

Продължава един от най-мащабните ремонти на ЖП инфраструктурата в община Своге. Участъкът, който се ремонтира в момента обхваща приблизително 1 км. – от тунела в източната част на града до МЦ „Олимп“ на запад. Възложител на проекта е ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, а изпълнител „Трейс Груп“. Дружеството е част от обединението „КР Своге“, заедно с „Обонато Билд“ ЕООД, което изпълнява поръчката. Според изпълнителят договорът е за почти 20 милиона лева без ДДС.
Извършва се реконструкция на гърловините, коловозното развитие, комуникационните съоръжения, пероните и др., във връзка с програмата за реализиране на обезличено движение на влаковете и возилата по 2-ра главна ЖП линия и за облекчаване на експлоатационната дейност на гарата.


Причините за ремонта са изчерпване на лимита на техническите характеристики на железния път, гарантиращ безопасно движение на влаковете с определената скорост. След отстраняването на неизправностите, превишаващи съответните гранични стойности, т. е. извършване на необходимите дейности, ще се гарантира безопасното движение на влаковете с по-висока скорост.


Като част от железопътната инфраструктура ще бъдат изградени изцяло наново и пероните, които ще бъдат много по-широки от преди, частично покрити и обезопасени. Прави се пълна смяна на релсите, траверсите и скрепителния материал, пълно изгребване на баластовата призма, поправка на железния път в план и профил, добаластиране, направа на безнаставов релсов път, ремонт на прилежащите железопътни съоръжения, отводняване и попълване на липсващите и смяна на нестандартните пътни знаци и указатели, преустройство на контактната мрежа изграждане на нова МРЦ.


Ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност като се осигурява управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация, скоростни условия, гарантиращи устойчив график на движение на влаковете и капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по ЖП мрежата.
Засега се работи само по 3-ти и 4-ти коловоз, за да не се спира движението на влаковете. След завършването и пускането им в експлоатация, същият процес ще се повтори за 1-ви и 2-ри коловоз, с което ще се завърши цялостният вид и функционалност на гарата и железопътните съоръжения в района на Своге. Да се надяваме, че с това ще се намали и времето за придвижване с влак до София и обратно, където работят голяма част от нашите съграждани.