– Какво бе постигнато в ресор „Социални дейности“, за който отговаряте, през отиващата си 2020 г. и какво – не и кое е с най-голямо значение за жителите на града и общината?
– През 2020 година значение придоби думата “Отговорност”. Животът ни се промени, светът се промени, ние също. В продължение на 9 месеца (от март) водим битка с вируса и тя не е приключена.
Община Своге реализира различни програми и проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, като всички са изцяло насочени в подкрепа на жителите и с цел превенция на разпространението на коронавируса и снижаване броя на заболелите от COVID-19. Обхванахме най-уязвимите групи хора – възрастни над 65 години, хора с увреждания, с доходи под линията на бедност, самотни родители.

Нина Копринджийска – заместник-кмет на община Своге

Екипите на “Патронажна грижа” помагат на повече от 600 нуждаещи се в условия на COVID-19. Разкри се “Горещ телефон” за доставка на храни и лекарства от първа необходимост, който продължава да действа към “Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда”. Удължен бе и срокът на изпълнение по проект “Патронажна грижа” за възрастни хора и лица с увреждания в Община Своге” до април 2021 г.
През месеците ноември и декември дарихме над 300 бр. хигиенни пакети, като всеки съдържаше маски и различни дезинфектанти. Под патронажа на кмета на общината г-н Емил Иванов периодично организираме и доставки на хранителни продукти на най-нуждаещите се хора. През 2020 г., Българският Червен кръст- Своге, раздаде индивидуални хранителни пакети на над 3000 лица, с изключителната логистичната подкрепа на общината. Големи хранителни вериги като „Кауфланд“, „Билла“, „Лидл“ подсигуриха над 250 пакета, а от инициативата “Бъди човек” бяха дарени 3 тона различни хранителни продукти.
Предстои да направим Коледата възможна за 12 деца без равен старт в живота и без възможност да преживеят емоцията от предстоящите празници, поради липса на средства. Трите неравностойни многодетни семейства ще получат индивидуални подаръци за децата, украсени елхи, лакомства и хранителни продукти
– Какво се предвижда за новата година, ще бъде ли обезпечено със средства от общинския бюджет и/или проекти по европейски програми?
– Всяка година се отделят средства за социални дейности, ще заложим такива и в бюджет 2021 г. Общинският бюджет не е достатъчен, затова Община Своге всяка година кандидатства по програми и проекти, чрез тях успяваме да обхванем по-голям брой нуждаещи се лица. Ще продължим програмите „Патронажна грижа“, „Топъл обяд“, „Временна заетост“ и др.
– Оптимист ли сте за успешното развитие на община Своге през 2021 г. и какви мерки трябва да се вземат, за да се гарантира то в условията на продължаващата пандемия?
– Кризата, породена от разпространението на Ковид 19, ни направи реалисти. Общините бяха натоварени с всички разходи по прилагане на противоепидемичните мерки. Винаги може да се желае и да се постигне повече. Ще продължим да бъдем отговорни и с надежда за по-добра и по-здрава 2021-а.