Инж. Валентин Михайлов – заместник-кмет на община Своге

На 14. 04. 2020 г. се проведе Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд, включващ общините Костинброд, Божурище, Своге, Сливница, Годеч и Драгоман, чрез видеоконферентна връзка по скайп. Видеоконференцията се състоя между кметовете на общините Костинброд, Божурище, Своге, Сливница, Годеч и Драгоман.
Основните теми, които разискваха бяха свързани с организирането и управлението на битовите отпадъци на териториите на съответните общини, подобряване на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и недопускане създаването на нерегламентирани сметища, както и контролиране количеството на извозваните битови отпадъци чрез измерване.
От Община Своге във видеоконференцията се включи зам.-кметът инж. Валентин Михайлов.
В т. 2 от решението на общото събрание бе прието Община Своге да изразходва 553 000 лв. с вкл. ДДС, представляващи част от събраните средства по чл. 22 от Наредба № 7. В сумата влизат:

 1. Автомобилна електронна везна – безфундаментна – нова – 30 000 лв, вкл. ДДС;
 2. Обособяване на площадка за везната и монтаж – 20 000 л., вкл. ДДС;
 3. Сметосъбиращ камион за зелени отпадъци – 180 000 л., вкл. ДДС;
 4. Мултифункционален почистващ автомобил – 130 000 лв, вкл. ДДС;
 5. Транспортно-подемна техника – челен товарач с прикачен инвентар ( гребло и кофа) – 40 000 л., вкл. ДДС;
 6. Високопроходим автомобил с прикачен инвентар за почистване на трудно достъпни участъци – втора употреба – 13 000 л., вкл. ДДС;
 7. Съдове за разделно събиране на отпадъци – 20 000 л., вкл. ДДС;
 8. Кофи за зелени отпадъци – 50 000 л., вкл. ДДС;
 9. Информационен LED екран за външен монтаж – 30 000 лв, вкл. ДДС;
 10. Организиране на разяснителна кампания за популяризиране на разделното събиране на отпадъци, насочени към жители, ученици, бизнес и гости на община Своге – 30 000 л., вкл. ДДС;
 11. Гръбни пръскачки – 10 000 л., вкл. ДДС;

В т. „Разни“ бяха обсъдени допълнителни въпроси, свързани с напредъка в проекта за изграждане на компостиращата инсталация в Община Своге, както и възможността за изграждане на подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци.
Избран е изпълнител за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположен на територията на община Своге“, включително съпътстваща инфраструктура.
Срещата беше ползотворна и премина в изключително конструктивен дух.