На последното си заседание от 27 януари Общинският съвет прие предложението, внесено от кмета Емил Атанасов за разкриване на бюджетни звена в общината като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Това са най-големите кметства – Искрец, Свидня, Вл. Тричков, Реброво, Томпсън, Церово, Гара Бов, Гара Лакатник, Миланово.
Обърнахме се към част от кметовете на тези селища за коментар. Ето какво споделиха те:

Кметовете на Гара Лакатник, Свидня и Владо Тричков и кметският наместник на Губислав се радват на възможността да разполагат със собствени бюджети

Иван Михайлов – кмет на Гара Лакатник:

– Това ще стане след като се гласува бюджетът на Общината. Още не знаем с какъв бюджет ще разполагат тези кметства. Може и да е късно, но трябва да има някакво начало, затова одобрявам това решение. Имам  идеи за какво ще ползвам част от тези средства. Вече идваха техниците, които огледаха предлаганите от мен обекти – става въпрос за мантинели – 500 м., рехабилитация на две канализации, кърпене на улици.

Кирил Цветанов – кмет на Томпсън:

– Това е добре, че ще имаме самостоятелни бюджети, но още не знаем как ще се формират – чух, че ще бъде според броя на населението в съответното кметство. При предишния мандат работих половин година със собствен бюджет на кметството и беше по-добре. Малко или много, но разполагахме с някакви пари.  Ако има достатъчно средства ще ги вложа в инфраструктурата – запълване на дупки, парапети, почистване. Ремонт на кметството направихме преди няколко години, сега няма нужда да се прави. Бих ги използвал и за канализацията, но зависи от това колко ще са парите. По-добре е късно да имаме такъв бюджет, отколкото никога. Във всички случаи ще е добре, ще спечели следващият кмет, независимо кой ще е той.

Искрен Георгиев – кмет на  Владо Тричков:

– Много важно е да видим какъв ще е бюджетът на големите кметства. Ако е само декоративен, ако само показва воля за даване на бюджет, не вършим  никаква работа. Ние сме пряко избрани кметове и след като хората са ни гласували доверие означава, че сме сериозни хора. И ако ръководството на общината ни смята за такива, би трябвало да ни даде бюджет като на сериозни хора – с който можем да разполагаме до края на годината и  да помогнем с нещо на нашите села. А не само да се приказва, че е даден бюджет на тези кметства и след това  да се търси отговорност за нещо, което те не могат да свършат.
Единият начин е бюджетът да се формира на база бройки жители. Другият е  процент от данъците, които се събират в селата, да остане за употреба от тези кметства. Право на  общинското ръководство е да избере начина, по който ще определи бюджетите.
Има хиляди неща, които могат да се направят в село, което е 13-14 км. дълго.Може да сме с жители, по-малко от Искрец, но ако освен тях броим и живеещите постоянно  ще станем толкова.  А с виладжиите ставаме още повече…
Мисля, че най-добрият начин за формиране на този бюджет е комбинираният. Една част да дойде като готови пари от Общината, а другата – кой какво сам си свърши от кметовете, кой колко е събрал данъци.
Това ще стимулира кметовете и ние ще бъдем заинтересовани. Освен това после няма да ни упрекват, че даром ни е дадено нещо т.е. ние сме свършили работа, заработили сме тези пари за селата. Това е още един начин да се види, че кметовете работят…
Добре е да се предоставя и процент от сумата при продажба на общинска собственост в съответното кметство.  Във Вл. Тричков няма друга общинска собственост, освен сградата на кметството.Но по принцип е добре и  ще се покаже добро отношение към населението в селата, че се предоставят повече средства и че има доверие в кметовете – че могат да се разпореждат със средства и да вършат работа.
Чух упреци, че било предизборен ход. Това трябваше да се случи – разпоредбите на ЕС са такива – всички пари да стигат възможно най-близо до населението. А най-близо до него са пряко избраните от него кметове. Няма алтернатива. Дали ще се случи тази година или следващата няма значение. Аз адмирирам това решение на кмета Атанасов и кметската управа, защото като се направи тази година и следващият кмет, независимо кой е, няма да има начин да се отвърне от това. Защото на всяко едно събрание във Вл. Тричков  винаги е имало запитване от хората защо част от данъците не остават в селото. Решението е много правилно. Не искам да  се забърквам в предизборни игри. Още е много рано за това. Важното е самият кмет какво ще свърши с тези пари.
Лично аз след като получа бюджета първо ще събера обществения съвет,в който има по един представител на всяка махала. Образно казано, слагам парите на масата и се решава  по колко за всяка махала. Така ще го направя.

Николай Лазаров – кмет на Реброво:

– Разбира се, одобрявам това решение, защото нямахме никаква възможност за посрещане на елементарните  потребности на хората. Това беше нашето желание още в началото на мандата. Ако разполагам със самостоятелен бюджет най-напред ще отметна някои неща по инфраструктурата, които се нуждаеха от съвсем малко средства, но ги нямахме. В Реброво например – изкърпване на дупките по уличната мрежа, насипване на черните пътища…
***