От 1-ви февруари до края на месеца Националният статистически институт провежда 17-тото по ред преброяване на населението и жилищния фонд в страната. Това се прави средно на 10 години.В първите 9 дни ще се броим онлайн, а от 10 февруари започва класическото преброяване с анкетьори. Те ще тръгнат по домовете след 8 ч. на 10 февруари и ще приключат задачата си до 20 ч. на 28 февруари.
Преброяването по интернет, което започна в първия ден на месеца, ще продължи до 24 ч. на 9 февруари. По първоначални прогнози около 20% от населението ще избере този начин. Това би спестило на държавата над 6 млн. лв., а общо преброяването ще струва около 28 млн.лв.
Всеки, който желае, може да се преброи по електронен път, като попълни анкетата с 56 въпроса. При успешно попълване на   данните онлайн ще получи 10-цифрен код, който трябва да съобщи на преброителя, дошъл в дома му. При посещенията си в отделните домакинства преброителите ще се легитимират със своята служебна карта, която има уникален номер. При съмнение гражданите могат да се обадят на тел. 0700 163 10 дали това лице е включено като преброител или контрольор в съответната община.
Преброяването на лицата се извършва на принципа на местоживеенето, като преброителите, контрольорите и придружителите ще имат право да посетят всички жилища и сгради в своя преброителен участък и контролен район от 8,00 до 20,00 ч. през посочения период.
Това, което вълнува гражданите, е каква информация ще събират преброителите в анкетните карти и, естествено, идва на дневен ред въпросът за сигурността на данните. Хората, които ще извършват преброяването, са подписали клетвена декларация, че няма да разпространяват получената информация. Ако някой го направи носи наказателна отговорност и го грози глоба до 6 хил. лв.
В преброителната карта ще трябва да въведете данни като вашата възраст, образование, трудова дейност, семейно положение, местоживеене, жилищни условия, в които живеете, но не и за собствеността ви, вашите доходи или данъците, които плащате. Важно е да се знае, че когато едно лице откаже да бъде преброено, преброителят уведомява контрольора, а той съответната общинска преброителна комисия. Правят се срещи с тези граждани, за да се разберат мотивите и ако откажат ще им бъде наложена глоба.
Чрез преброяването тази година ще  се разбере  колко българи има в страната, от какъв етнос са те, каква религия изповядват, в какви условия живеят и т.н. При предишното преброяване през 2001 г. населението на България е наброявало 7 932 984 души, като 2 863 465 са били мъжете, а 4 066 436 – жените. Градовете с най-многобройно население са били София  – 1 173 988, Пловдив – 715 904, Варна – 462 218, Бургас – 423 608, Стара Загора – 370 665, Благоевград – 341 245 и т.н.Към 1 март 2001 година в България е имало 6 655 210 българи, 746 664 турци, 370 908 роми, 15 595 руснаци, 10 832 арменци, 10 566 власи, 5 071 македонци, 3 408 гърци, 2 489 украинци, 1 088 румънци и др.