Футболът отстъпва пред здравеопазването. Засега.

При обсъждането на предложение за приемане на допълнителен бюджет на община Своге към 30.09.2013 г. от преизпълнение на собствени приходи и разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции, без да се променя общият размер на бюджета, на заседанието на ОбС на 11 октомври бе поставен и въпросът за финансовото състояние на болницата.
Общинската съветничка д-р Анелия Георгиева обясни, че от НЗОК до края на годината ще бъдат изплащани едва 70% от средствата, които са заработени и ще се заработят за този период в лечебното заведение. Това ще наруши нормалният ритъм на лечебната дейност. Има неотложни плащания за лекарства например и тъй като вече е договорено това да става разсрочено, няма никаква възможност да се правят допълнителни корекции. „В момента е създадена  добра атмосфера, работата върви, но ако се наложи да се намаляват заплатите ще възникнат брожения” – каза тя, изразявайки и мнението на управителя на БМАЛ д-р Любица Томчева.
Предложението бе ОбС да гласува отпускането на финансова помощ в размер на около 30 хил. лв на месец до края на 2013 г., за да се запази сегашното ниво. Очакванията са тези средства да бъдат заложени в бюджета на НЗОК за следващата година.
Съветникът Веселин Запрянов  – председател на правната комисия,предложи и бе подкрепен от почти всички средствата  в размер на 24 хил. лв., които са дарение от „ВЕЦ СВОГЕ” АД, да се пренасочат от спорта към болницата. Споделена бе и идеята кметът да влезе в преговори с дружеството за отпускане на заем, като обезпечение ще са бъдещи дивиденти от ВЕЦ. Предложиха се и други размествания по параграфи, така че да се осигурят необходимите финанси за здравеопазването.
Всички присъстващи съветници / с изключение на един/ гласуваха „за”, с което се осигурява нормална работа на многопрофилната болница.