Задължителни мерки:
– всички обществени сгради, в това число гарови сгради, болници, санаториума в с. Искрец, търговски обекти, банки, центрове за обслужване на клиенти и др. задължително да дезинфекцират 4 пъти дневно всички повърхности в сградите, вратите и дръжките на вратите, както и санитарните възли. Служителите задължително да носят предпазни маски;
– Да се дезинфекцират по няколко пъти на ден автобусите от обществения транспорт и задължително да се носят предпазни маски от водачите;
– При контакт с гражданин, завърнал се от рисковите региони и при наличие на симптоми като температура, кашлица и др., задължително да се установи контакт с личния си лекар, без той да бъде посещаван. При липса на личен лекар гражданите да се обръщат към МБАЛ – Своге или най-близкото лечебно заведение;
– Да се отменят всички общински масови мероприятия и да се изпълняват стриктно указанията на министъра на здравеопазването за преустановяване на посещенията на културни мероприятия и провеждане на спортни състезания без публика;
– Да се преустановят свижданията в болниците, санаториума в с. Искрец, социалните домове, домовете за възрастни хора и др. такива.

Препоръчителни мерки:
– Спазване на лична хигиена – многократно измиване с топла вода и сапун, дезинфекция и др. ;
– Ограничаване на събирания и струпване на много хора на едно място, особено на възрастни хора;
Общинският щаб взе решение и да потърси съдействие от страна на Областния управител на Софийска област за набавяне на предпазни маски, дезинфекционни средства и др. от първа необходимост, които са изчерпани на пазара, за да може гражданите и институциите да спазят най-належащите препоръки.


След обявяването на извънредно положение в страната Общинският кризисен щаб проведе заседания на 13 и 14 март, на които бяха взети конкретни решения:
Отменят са всички масови мероприятия до второ нареждане, както и пазарният ден в четвъртък; задължителна дезинфекция на детските площадки и съоръжения; препоръчва се на гражданите да няма презапасяване с хранителни продукти и лекарства, както и да се въздържат от пътувания и събирания; да се затворят детските площадки в общината; съботно и неделно миене с вода в града, особено където има повече хора.
Управителят на болницата в Искрец Людмила Тодорова уведоми членовете на щаба за мерките, взети в лечебното заведение – спиране на свижданията, недопускане на коли от София, Габрово и Плевен, забрана на пациентите да излизат извън портала, засилена дезинфекция.


На заседанието си на 16 март Общинският кризисен щаб прие решения, свързани с организацията на работа на администрацията в условията на извънредно положение.
Въвежда се ограничителен режим във всяка от сградите на Община Своге – в деловодството, дирекция „ Местни данъци и такси” и ЕСГРАОН да се влиза по 1 човек при регулярна дезинфекция на помещенията; ограничителният режим да се прилага и от кметовете и кметските наместници; служителите в общинската администрация ще работят в намален състав по график; ще се възлагат само неотложни-аварийни ремонти, плановите да бъдат отлагани;
Отлага се приемният ден в четвъртък, като е осигурена възможност за консултации по телефон, включително от такъв на входа в сградата на общината; при погребения се забранява използването на траурните ритуални зали за други цели, освен за опело.


На заседанието си на 17 март Общинският кризисен щаб взе следните решения: препоръчва на всички собственици на търговски обекти, с изключение на хранителните магазини, аптеките и бензиностанциите на територията на общината, да бъдат затворени до края на месец март; да се продължи с ежедневната дезинфекция на обществени места; служители от Община Своге да извършат доставка по места на дезинфекционни средства на всички институции, свързани с общинската администрация, както и домоуправители на жилищни блокове.


На заседанието си на 18 март Общинският кризисен щаб препоръча на служителите на Община Своге, както и на външните лица във всички общински сгради влизането и движението да се извършват само с маски; взе решение да се възстанови дейността на Центъра за обществена подкрепа в града, поради нуждите на децата с поведенчески проблеми; да се извършва контрол върху работата на образователните медиатори, обслужващи общината; да се промени транспортната схема в общината.