Цвета Порязова

Интервю с инж. Сашо Георгиев – директор на ДГС Своге:

– Инж. Георгиев, въпросът за  дървата за огрев е особено актуален сега.  Хората бързаха още от пролетта да се снабдят с нужните количества, притеснени от слуховете за покачването на цената им. Като специалист в тази област как ще коментирате Вие това.Има ли според Вас спекулации?
– Като териториално поделение на Северозападно държавно  предприятие – Враца, ние получаваме утвърден ценоразпис за продажни цени от там.
Реално горите се отдават за ползване по два начина. Единият е на корен –  фирмата взема гората, добива дървесината, продава я, на предприятието се плаща някаква разлика – някъде около 30 лв.на куб.м., в зависимост от вида на гората. Това всъщност е печалбата му. С нея се издържат и териториалните му поделения, сред което е това в Своге.
Другият начин е  ние да плащаме на определена фирма да добие дървата. След това тези дърва ги продаваме по  ценоразписа, който се утвърждава в началото на годината в зависимост от търсенето, от конюнктурата на пазара.
Като цяла засега дървата, които продаваме за огрев от склад в гората,  са около 60 лв. Който иска може да отиде да си купи от там.
– А тези складове къде са?
–  Има на територията на цялата община. Средно разстоянието от най-близкото шосе до всеки от тях е 10 км.Превозът е за сметка на купувача.
Разликата в двата начина е следната: На фирмите, които си купуват правото за сеч, ние им предоставяме изцяло тези дърва – те са си техни, те си определят цените и ги продават. По другия начин  също продаваме на фирмите. Те добиват дървата и обикновено  ги изкупуват.Така реално ние продаваме по 60 лв., а фирмата на колко ги продава тя си знае.Добиват ги, товарят ги, извозват ги до шосето и крайният купувач – местното население, ги купува някъде около 65 лв.
Има някакво изкуствено раздухване на този въпрос в медиите и то е, за да се вдигнат цените, според мен. Защото реалната цена е около 60 – 65 лв. на тон букови дърва.Дъбовите са по-скъпи с 5-10 лв.
– Едва ли медиите са основен виновник за вдигането на цените?
– В момента  търсенето на дърва в Гърция е много голямо.Зимата беше трудна, през пролетта нямаше пазар,  складовете бяха пълни с дърва. Гърците преминаха от газ на дърва и търсенето е голямо. Така изкуствено цената се вдигна, защото те ги пазаруват от фирмите директно на 70 – 80 лв. Дори по гръцката граница се изкупуват на 100 лв., а  в Гърция ги продават на 100 евро /около 200 лв./.
– Какви са дърводобивните фирми, които секат в държавния горски фонд  в общината?
– Търговете са и  в поделенията, и в централното управление на предприятието.Като брой са много. При нас фирмите са 16, от които има само две от Своге и една от Искрец. Другите местни, доколко е имало, не издържаха на конкуренцията. А същевременно всичко опира до пазара – тези търгове се обявяват в интернет и може да дойде фирма и от другия край на страната.
– Безвъзвратно ли отмря традицията за сеч от корен от населението?  Това беше най-евтиният вариант…
– В новия Закон  за горите такъв вариант просто  няма. Министърът спомена в интервюта, че би трябвало този начин да се върне, но   това може да стане едва от следващата година. Тази година например  ние сме отдали на 100 %  насажденията си за сеч на фирмите.
– Каква е перспективата? Горивото поскъпва и неминуемо това ще се отрази и на отоплението…
– Резачките са на гориво, камионите – също и това ще окаже влияние. Но според мен световната криза поддържа някакъв лимит, който не може да се превиши. От населението не може да се искат невъзможни неща. В такъв случай потреблението не само няма да се увеличи, а даже ще се намали.
– Какъв съвет бихте дали на гражданите, кое отопление е най-икономично?
– На този етап – дървата.
– Какви са резултатите в поделението в Своге?
– Територията му е огромна, а пътищата са много малко и не се поддържат. Хвърляме много средства за ремонт на превозни средства. Като цяло се справяме. М.г. направихме най-високия досега добив. През 2009 г. са били добити 16 хил. кубика дървесина. Когато дойдох през 2010 г. те станаха вече 25 хил., а м.г. – 32 хил.Планът, който ни е заложен за 10 г. напред, е 33 хил. За т.г. сме засега на 70%, мисля, че ще го изпълним 100 %.
– Благодарение на какво го постигнахте?
– На  подобрената организация, макар че ни наложиха 50% съкращения на хората.
– Вие реално конкуренти ли сте с Общината? Тя има общински гори, вие разполагате с държавния горски фонд…
– Условията са различни. Като цяло общинските гори са на по-проходими места, по-близо са до пътища… Начинът на определяне на продажната цена при тях е друг. Според мен   потребителят не го интересува чия е гората. За него крайната цена  на дървата е най-важна.
***