Започва обновлението на сградата на Районното  управление „Полиция”.То ще се реализира на базата на разработен от дирекция „Управление на собствеността и социални дейности”  -МВР проект.  За тази цел вътрешното ведомство е осигурило 1 473 000 лева.
Максимално облекчен достъп на гражданите до административно обслужващите служби, достъпна среда за хора с увреждания, модерни помещения за задържани лица съгласно всички евростандарти, нови помещения за служебните кучета, функционални работни помещения, както и драстично повишена енергийна ефективност са само част от заложените в проекта цели.
Гости на официалната церемония, която се състоя на 27 август, бяха министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов, гл. инсп. Иван Иванов – директор на дирекция „УССД” в МВР, областният управител Красимир Живков, кметът на общината Жоро Цветков, Десислав Герданов  – представител  на фирмата – изпълнител „ПСТ холдинг” и др.
За успеха на начинанието бе отслужен водосвет от протоерей Любомир Пешев. Гл. инсп.Милен Пейов – началник на РУП – Своге, благодари на МВР за мащабния проект за ремонт и реконструкция, който включва и изграждането на още един етаж на сградата. Това ще доведе до подобряване на условията и за повишаване мотивацията на служителите при изпълнението на служебните им задължения.
Начало на строителните дейности  обяви  министър  Цветан Цветанов. Той  подчерта, че фирмата – строител е спечелила конкурса за 1 100 000 лв. и са икономисани 300 хил. лв., които ще отидат за други дейности. Пожела успех на строителите, за да завършат обекта по-скоро, което ще намали разходите за издръжката на тази сграда. А на служителите в районното управление пожела повече и по-сериозни професионални резултати.