Част от базата на военното поделение в Свидня ще се ползва от професионалната гимназия за пансион. Ще се изгради и съвременен спортен комплекс

Поради големия брой и разпръснатостта на селищата в общината, както и редуцирането на автобусните курсове досега имаше доста проблеми с пътуването на учениците от ПГ „В.Пеев”. Освен това имаше желаещи да учат тук и от съседни общини – Мездра, Годеч, които обаче не можеха да си позволят заплащането на квартири или ежедневно пътуване.

– От много отдавна имахме намерението да търсим вариант за разкриването на пансион – разказа директорът на училището Станчо Атанасов. – По наша инициатива бе подадена молба от името на МОМН до Министерството на отбраната за сградата в бившето военно поделение в Свидня, в която спяха военнослужещите.   Поради бюрократични неуредици обаче закъсняхме, тя вече бе подадена за обществена поръчка за продажба.  Приятно бяхме изненадани от отговора на МО до Министерството на образованието, с което  се предлага безвъзмездно част от сградния фонд в горната част на поделението.Тя е по-голяма – 22 дка, с 22 сгради, от които 9 големи.
Това в един момент дори малко ни притесни, защото тази голяма територия и сграден фонд искат и поддръжка, трябва да се вложат много средства за ремонти. Идваха от МОМН, огледа се всичко и се взе решение.  Една от сградите може да се преустрои в пансион, който да поеме около 100 ученика.Отдавна имаме намерение в училището да се разкрие  и една спортна паралелка, сега ще може да се оформи и  комплекс със спортни площадки, фитнес център и т.н.
Една от сградите искаме да я направим център на занаятите. Имаме сериозно оборудване   за производство на изделия от метал и др.
За тази година е късно да се осигурят средства.Част от парите, заделени от МОМН, заминаха за детските градини и училищата в Перник след земетресението. Надявам се, че в близко бъдеще постепенно  тази спортна  база ще бъде изградена. Разбира се, тя  ще бъде отворена и ще  се ползва и от децата от Свидня.  Отделно плюс е и това, че ще разкрият и нови  работни места.