Инж. Пламен Дилков: МВЕЦ „Церово” е пример какво може да се направи в България, когато има административна подкрепа, международно сътрудничество, публично-частно партньорство и проектно финансиране

Цвета Порязова

На 15 юни бе открита третата малка водноелектрическа централа „Церово”, която е част от хидроенергийния проект „Каскада Среден Искър”. За официалната церемония по въвеждането й в експлоатация тук  бяха дошли министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев,Серджо Бортолотти – президент на „PVB grоup”, Н. Пр. Стефано Бенацо – посланик на Република Италия,губернаторът на автономна област Трентино,Италия – Лоренцо Делай, народните представители Емил Иванов и Емил Димитров,  областният управител на Софийска област Красимир Живков, кметът на София Йорданка Фъндъкова, акад. инж. Пламен Дилков – президент на „PVB power Bulgaria” АД и изпълнителен директор на „ВЕЦ Своге” АД. Тук бяха и представители на строителите – фирмите „Геотехмин”, „Геострой”, ”Инжектосонд България” и др. български и чуждестранни компании.

Министър Делян Добрев откри МВЕЦ „Церово”

Тази централа е много повече от поредната инвестиция в българския енергиен сектор – тя маркира съгласуването на националната енергийна политика с модерните европейски практики – с тази констатация водещият предостави думата за приветствия. Кметът на община Своге инж.  Жоро Цветков подчерта, че  проектът има ключово значение за дългосрочното развитие на нашия регион и изрази желание да се продължи сътрудничеството, като благодари на всички за техния принос.

Г-н Серджо Бортолотти нарече новия обект бижу на водноелектрическите централи, което опазва природата и произвежда енергия т.е. богатство. „В тази сфера – каза той – установихме едно взаимодействие между Италия и България, което се надяваме да ни отведе далеч”.

Високотехнологично иновативно съоръжение – така нарече новата централа инж. Дилков. Той каза, че може да говори много за турбината с перманентни магнити, която е най-голямата в света, за  сигурността на инфраструктурата, благодарение на геоложките противоинфилтрационни бариери, които са под съоръжението. МВЕЦ „Церово” е пример какво може да се направи в България, когато има административна подкрепа, международно сътрудничество, публично-частно партньорство и проектно финансиране.

Н. Пр. посланикът на Италия поздрави всички и съобщи,че сътрудничеството между двете страни е многостранно. А след откриването на централата ще бъде подписано споразумение за сътрудничество между   Тренто, Софийска област и Столичната община за осъществяване на нови проекти в енергетиката и други сфери и съвместни идеи в културата, спорта и туризма.

В поздравлението си Областният управител Красимир Живков съобщи, че проект „Среден Искър” е най-голямата инвестиция в областта, на стойност повече от 115 млн. евро и поздрави инвеститорите от „Петролвилла груп” и Община Своге, показали добър пример за публично-частно партньорство. Той пожела в резултат на подписването на тристранното споразумение през 2019 г.  Венеция и София да бъдат културни столици на Европа.

Г-н Лоренцо Делай  подчерта, че са необходими нови технологии, с които да се произвежда чиста енергия, за да се запази природата и нови технологии, за да се намали консумацията на енергия. Заедно трите области могат да  направят много неща.

Поздравление поднесе и г-жа Фъндъкова, която окачестви новата ВЕЦ като изключително важна инвестиция.

Министър Дилян Добрев каза, че  новата придобивка дава независимост на с. Церово, защото произвежда базова електроенергия за разлика от повече проекти в сферата на ВЕИ. „Тази централа е с товар 3 мегавата, които са достатъчно за няколко съседни села и по този начин жителите на селото са не само изцяло енергийно независими, но не  замърсяват  дори с 1 тон въглероден диоксид околната среда”- каза той.

След това лентата бе прерязана от министър Добрев, Серджо Бортолотти, инж. Дилков и инж. Жоро Цветков. За всички пяха самодейци от Церово и детска вокална група от Своге.