от заеманата от него длъжност като управител на общинската фирма „Спортист – Скала”. Обсъждането на тази точка от дневния ред на заседанието на ОбС на 18 май започна с размяна на реплики между кмета на общината инж. Жоро Цветков и г-н Иванов.
Кметът обоснова своето предложение, като подчерта, че веднъж е бил даден шанс на управителя да си довърши започнатата работа, но  оттогава досега вече е загубил доверие в него. Той показа извлечения от банкови сметки на общинската фирма и изрази неодобрение от стила на работа и резултатите от изпълнението на възложените задачи.  Кирил Иванов даде обяснение за сметките в банките и изрази несъгласие с думите на кмета за получените средства от фонд „Земеделие”, строителството на стадиона в Лакатник и проекта за Искрец. К. Иванов отрече и твърдението на Веселин Запрянов, че има участие и в други дружества.
Броят на съветниците, гласували за освобождаването му от длъжност, без да се освобождава от отговорност, не бе достатъчен.
Като евентуален негов заместник в предложението бе посочен инж. Росен Борисов, който присъстваше на заседанието.