Цвета Порязова

Заседанието на Общинския съвет на 18 май започна с една трудна точка. След  дълго отлагане във времето най-после  съветниците трябваше да вземат решение дали да предложат да се закрие училището в с. Томпсън. Основният мотив към предложението на вносителя бе  непрекъснато намаляващия брой на учениците, които т.г. са 18. От тях 3-ма  завършват осми клас. От останалите 15 досега са изявили писмено желание да продължат образованието си в това училище 13.
Освен това с приемането на новия закон за училищното образование, с който е предвидено преминаването на VІІІ кл. към гимназиален етап на  обучение, формирането на паралелките ще става още по-трудно. Не на последно място като мотив се изтъква и проблемът за пълноценно провеждане на учебно-възпитателния процес и изискванията на родителите за нормална училищна среда  с по-ефективно организация на урочната работа.
От преместилите се да учат в Реброво няма желаещи да се върнат в Томпсън.
За 5 от подлежащите за първи клас 6 деца  са подадени заявления в ОУ – Реброво. Там има осигурен транспорт, целодневно обучение и възможност за обедно хранене.
Разговорът в ОбС бе  изключително тежък, защото всички си даваха сметка, че решението  има и своите негативни последици. Съветникът Станчо Атанасов каза, че  ако  кметът на селото е можел да представи  заявления от поне 30- 40 ученици, нагласата на комисията по образование е била  училището да не се закрива. Но при сегашната ситуация  това няма как да стане.
Габриела Величкова в неколкократното си включване в разискванията призова да се  даде шанс, да  се направи всичко възможно  децата от Томпсън да  учат в селото. Кметът Радко Владимиров също бе на това мнение. Зам-кметът Ренета Кръстанова обясни какви са нормативните изисквания и че  този проблем е отлаган няколко пъти.При срещите с родителите те поставили условието целият учителски състав да се смени, да има целодневна организация и безплатно хранене, а за  последните две е необходимо да има  необходимия  брой  ученици и той е минимум 50.
Тя обясни и предимствата на средищните училища, каквото е и това в Реброво, свързани с  европейската програма за финансиране в продължение на  3 години на  част от храненето и оборудването и съответно целодневната организация т.е. средства за педагогически персонал, които са извън рамките на стандарта за делегирани бюджети. Разходният стандарт е 1450 лв. При 13 ученика и в най-добрия случай на дофинансиране от Общината няма как да се разпределят паралелките.
Веселин Запрянов каза,че закриването на едно училище наистина води до упадък на селището, до изселване на  хората с деца в ученическа възраст. Според него качеството на образованието в Томпсън сега е на ниво килийно училище при толкова малък брой ученици. Той изтъкна и финансовата страна – дори да са 30 деца при 1 450 лв. издръжка на ученик това училище не може да просъществува.Това означава, че  трябват още около 50 хил. лв. В бюджетите на училищата с 50-60 ученика например е предвидена издръжка около 100 хил. лв. годишно.
Според него е трябвало кметът да сигнализира инспектората по образованието още есента, да се предприемат мерки за попълване норматива за брой ученици и т. н. И ако се реши да се даде отсрочка от 1 г., трябва да се каже на средищните  училища, че ще бъдат лишени от част от средствата – СОУ „Ив.Вазов”, ОУ – Реброво и ОУ – Лакатник.
Кметът на общината Жоро Цветков изрази съжаление, че трябва да се вземе решение за закриване на училището  и  увери  съветниците и гостите на сесията, че ако е имало възможност това да не стане, нямало да се внесе такова предложение.
Цял час продължиха разискванията. В крайна сметка бе прието решението да се предложи на министъра на образованието, младежта и науката да издаде заповед за закриване на ОУ „Климент Охридски”.