На път към регионалното депо в Костинброд боклукът  ще се сортира в претоварна станция край Чибаовци. Сегашното общинско сметище ще се рекултивира. Церовци благодарят на общинските съветници

Цвета Порязова

Години наред  боклукът бе болната тема  за нашата община.  Капацитетът на общинското сметище отдавна е изчерпан и отпадъците заплашват да „залеят” жп линията. Започнато бе строителство на регионално депо, в което се включи и Своге. Проблемът бе къде да е претоварната станция. Мина се през много потенциални терени за площадка, защото изискванията на различните инстанции са безапелационни, правеха се наблюдения и изследвания. Проведоха се множество срещи. А жителите на селищата в близост до потенциалните площадки бяха непримирими. На последната среща на постоянните комисии в ОбС, представители на МОСВ и специалисти на 18 април все още не беше ясно коя от 2-те останали след подбора и отговорящи в най-голяма степен на изискванията  площадки ще бъде избрана. Мненията бяха разнопосочни.

На сесията, която се проведе на 20 април,  сагата с лутането най-после приключи.Теренът бе избран единодушно – общински парцел в землището на с. Свидня, посока Чибаовци. Отпадна другият вариант  – в близост до сегашното сметище.
Тепърва предстои  много работа по изграждането на претоварната станция. Важното е, че средствата за това, предвидени по програмата „Околна среда” няма да бъдат загубени, което щеше да стане ако  не бе взето по-скоро решение и че проблемът  ще се реши трайно. Поставиха се и доста въпроси.  Съветникът Юлиян Леков  попита след като още нямаме претоварна станция и трябва отпадъците директно да се карат в регионалното депо, как ще се покрият  огромните сметки по сметоизвозването, които според експертите ще са над 1 млн. и 700 хил. лв., след като ОбС е гласувал  в план-сметката за тази дейност едва 600 хил. Кметът отговори, че концесията изтича през май и  предстои избор на  нов концесионер. Който спечели обществената поръчка ще си направи сметката дали му е изгодно или не. Ако обаче продължим да използваме общинското сметище глобите ще нарастват с всяка година. След това той благодари на съветниците за взетото решение.
Ето какво споделиха по повод решението на ОбС:
Светлозар Вешков – председател на Общинския съвет: „Решението е компромисно. Според мен обществената нетърпимост в Церово е вече прекалено голяма  и е нормално да има отпор за това съоръжение. Големият плюс, освен че ще се направи претоварна станция, което означава,че и таксата „Битови отпадъци” за гражданите няма да скочи драстично, е и това, че старото сметище ще се рекултивира с пари от оперативната програма”.
Венцислав Младенов –общински съветник: „Оценявам  решението като положително. Мястото е много добро и отговаря на изискванията  на МОСВ. Площадката няма да вреди нито на жителите на Своге, нито на Чибаовци. Не очаквам транспортните разходи да са повече, защото километрите до регионалното депо се скъсяват. Това беше най-доброто управленческо решение.”
Христофор Виденов  – жител на Церово и бивш кмет на селото: „Изключително съм доволен от решението на съветниците. Този проблем от години „зрее” в Церово. Сегашното сметище трябваше да бъде изнесено от неговата територия. По време на моето кметуване селото беше на второ място по чистота в областта, а сега е заринато с найлонови пликове. Благодарим на ОбС за тяхното правилно и хуманно решение”.