4 млн. 800 хил. лв. се очаква да бъдат отпуснати за претоварна станция за твърдите битови отпадъци и още 1 млн. 500 хил. лв. за рекултивация на сегашното общинско сметище. Необходимото условие – да се определи площадка за нейното строителство.

Цвета Порязова

„Да не изтървем последния влак” – това бяха думи на кмета на общината инж. Жоро Цветков на заседание на постоянните комисии на Общинския съвет на 16 април преди сесията в петък. А поводът – необходимостта от избор на площадка за претоварна станция за отпадъците. Проблемът е, подчерта той, че

АКО НЕ СЕ  ПОСОЧИ ТЕРЕН ЩЕ СЕ ЗАГУБЯТ БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ СРЕДСТВА  ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” ЗА НЕЙНОТО ИЗГРАЖДАНЕ ДО 2014 Г.

Това би означавало боклукът да се кара направо в регионалното депо в Костинброд, без да бъде сортиран, без да се отделят отпадъците за рециклиране. Първо – като тонаж ще бъде повече и естествено – по-скъп. И второ ще се увеличат транспортните разходи, защото ще се превозва директно до там с наличните малки сметоизвозващи машини от всички краища на общината.

И още – ще се загубят допълнително средства, които евентуално биха се отпуснали за рекултивиране на общинското сметище. И, може би най-важното – ще се увеличи такса „Битови отпадъци” за гражданите и фирмите.

Въпросът

ДАЛИ ДА ИМА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ НЕ СЕ ОБСЪЖДА,

защото е явно, че тя е необходима. По-скоро дилемата бе къде да е тя. Кметът посочи, че в последните месеци са обиколени 14 възможни терени, останали са 4, след като другите не отговаряли на строгите изисквания. От тях като най-удачни бяха посочени две площадки – едната в близост до сегашното сметище и другата – в Чибаовци.

В заседанието взеха участие и Мариян Герганов – представител на Министерството на околната среда и водите и Теодора Вълчева- мениджър проекти в „Енвайранментал проджект мениджмънт” ЕАД – филиал Костинброд, консултант в изграждането на регионалното  депо.

Г-н Герганов обясни, че се чака решението на ОбС за определяне на площадка, за да се направят останалите необходими проучвания и строителството да бъде финансирано. Той съобщи, че програмата би могла да поеме и средствата за евентуалното разделно събиране на биоразградими отпадъци и отпадъци за  рециклиране, както и автомобилите за транспортиране.

Според г-жа Вълчева  все още има време за реализиране на проекта.Тя изтъкна предимствата на една такава площадка със сортираща инсталация и подчерта, че в бъдеще, с увеличаване на разделното събиране на отпадъците,  икономическият ефект от нея ще бъде още по-голям.Според нея  като процедури и време вероятните площадки са равностойни,минали са селекция на забранителните условия, но

КАТО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ПЛОЩАДКАТА, СЕВЕРНО ОТ СЕГАШНОТО ОБЩИНСКО СМЕТИЩЕ Е НАЙ-ПОДХОДЯЩА

Причините са следните – има пътна връзка, електро- и водоснабдяване и е близо до основния генератор на отпадъци – гр. Своге.

Другата вероятно площадка – в Чибаовци, е по-далече, теренът е по-труден,трябва да се ремонтира и поддържа пътят до нея, да се прокарва вода. Освен това в разговора стана ясно, че, за да се рекултивира сегашното сметище, трябва от него да се извозят от 5 до 10 хил. тона, което ще се оскъпи при по-дългото разстояние.  А това ще са разходи на Общината.

Кметът инж. Цветков каза,че и той би искал претоварната станция да е в Чибаовци, но разходите ще са по-големи. Най-изгодна според него е площадката в Церово и той заяви, че е готов да поеме негативите за това  мнение и своята отговорност. Кметът призова на сесията ОбС  да  вземе решение коя от предложените площадки ще бъде най-целесъобразна.

Изразено бе аргументирано  несъгласие от общински съветник за избора на площадката в Церово, на което кметът отговори, че е имало среща с около 50 жители на селото по този въпрос и тя е преминала спокойно. Твърдението му бе оспорено. Зададени бяха и много въпроси.

Последната дума ще  имат съветниците на сесията на 20 април.

Повече подробности – след заседанието на ОбС, както  и на страниците на в. „Своге 7” на 26 април.