Цвета Порязова

 Това му е хубавото на малкия град – че мълвата обикновено върви пред събитията и нещата се знаят от широката публика много преди да се случат.  Така стана и с отчетното събрание на  читалище „Градище 1907”, което се проведе на 28 март.  Всички в салона – и членовете на читалището, и малобройните гости бяха наясно, че се очаква  след обилния дъжд от оставки новият му председател да бъде Мая Манолова – Ташунова. Но трябваше да се измине формалният и  досаден път на протокола и те стоически издържаха на минусовите температури в залата.

         Форумът се водеше от Анета Петрова,   а отчетният доклад бе прочетен от  Десислава Иванова – членове на читалищното настоятелство. Не присъстваха  председателят на читалището Анита Ангелова, която е подала оставка, както и досегашният секретар Бисерка Димитрова, също подала оставка.

За  времето от над 2,5 часа, през което протече събранието, момичетата зад катедрата на сцената просто изиграха ролята на „бушони” и трябваше да поемат цялото напрежение и негативизъм, насочен към досегашното ръководство. А то се изразяваше  в  нерегламентирани реплики , прекъсвания, въпроси, на които трябваше да отговарят, махленски престрелки, уточнения на протокола… Имаше и конструктивни изказвания. Не липсваха и дежурни „изказвачи” по общи въпроси. Те бяха посрещани  с ръкопляскания, за да спрат, но май не усещаха и продължаваха.

В тази атмосфера бе прочетен докладът за работата през м.г.  Общото събрание  се отнесе доста критично  към него, подчертано бе, че е кратък и беден на цифри и факти и най-вече на анализ. В изказванията бе изразено мнението, че освен танцовата формация „Балканче” няма кой знае каква друга дейност и че в доклада не са засегнати важни финансови и организационни въпроси, които бяха обект на проверки през 2011г. Изразено бе и становището, че читалището няма как да „върже двата края” т.г., след като ОбС взе решение и администрацията ги лиши от наемите на търговските обекти в сградата и е трябвало е в отчета да се посочат мерките, за да се върне доверието на съветниците и кмета на общината.

И когато дойде време да се гласува и да се приеме или не отчетът, мнозинството избра удобната форма на „въздържал се” /каквото и да означава това/.

         Критично бяха посрещнати и  отчетът на проверителната комисия и проектът за бюджет 2012, както и опитите  да се оборят някои твърдения като това колко е похарчено м.г. за препарати за почистване например.

         В двете си изказвания кметът на общината инж. Жоро Цветков обясни, че е взел наемите от читалището в размер на 5-6 хил. лв. месечно, защото те се харчели неправомерно. „Искаме да има промяна. Да изберем друг председател на читалището, друго управително тяло, което да заработи и тук да има дейност” – каза той. – Съгласен съм тогава да върна всички наеми и да отпусна допълнителни средства от Общината”.

         След още едно-две изказвания и словесни престрелки нервите на председателя на събранието не издържаха и тя демонстративно хвърли оставката и тази на Десислава Иванова, пожела  успех и напусна сцената.

Предложено бе да се избере нов председател на събранието. С мнозинство ръководството на форума пое   Мая Манолова.

         По следващата точка бе приета програма за дейността на читалището през 2012 г.,а след това се гласува и промяна в чл. 20 на устава му. Прие се броят на членовете на настоятелството да бъде 9. Предложението за промяна на чл. 11 отпадна.Ставаше въпрос да се подават заявления за членство за определен период. Г-жа Манолова предложи и бе прието предвиденото увеличение на членския внос от 3 на 5 лв. да отпадне.

  Най-после дойде дългоочакваният момент – избор  на членове на настоятелството. Предложени бяха кандидатурите на Василка Исаева – дългогодишен служител на читалището и член на много предишни настоятелства; Димитър Исаев –  бизнесмен; Красимира Пешова – учител в СОУ „Иван Вазов”, самодеец; Мая Манолова Ташунова – ръководител на танцови състави,дългогодишен председател на читалището в Церово; Надя Янкулова – Йовова – фирма „Истра”; Росен Тодоров – електроинженер; Юлиян Венелинов – студент по право, работи в РПК „Чавдар”;Янита Вутова – самодеец в състав „Веселие”, работи в РУ „Социално осигуряване”;Ива Митрова – студент по право, работи  като адвокатски сътрудник. Допълнително Людмил Страшимиров предложи Станчо Атанасов – директор на ПГ „В.Пеев”, който отпадна, защото не е член на читалището и Людмила Петрова – журналист, председател на КДК, която си направи отвод.

За председател на читалище „Градище 1907” бе предложена и избрана Мая Манолова. След гласуването тя благодари и обеща да вложи цялата си сила и енергия и апелира всички заедно да работят в името на читалището за да се изпълнят всички идеи и цели.

Допълнена бе проверителната комисия.