– До 20 хил. лв. за развитие на самостоятелен бизнес

Цвета Порязова

Галина Янкулова – директор на дирекция „Бюро по труда” - гр. Своге

От 3 октомври започна набирането на заявления за включване в обучение по проект „Подкрепа на предприемчивите българи – Компонент І” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по операция  „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент І” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Той се съфинансира  от Европейския социален фонд на ЕС.
Потърсихме за коментар Галина Янкулова – директор на дирекция „Бюро по труда”. Разбрахме,че става въпрос за
РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ,
регистрирани в бюрото по труда, които искат да стартират собствен бизнес.Това обаче не се отнася за дълготрайно безработни лица, обект на месечно социално подпомагане. Кандидатите трябва да подадат заявление и копие от диплома за средно или по-високо образование в Бюрото по труда и ако бъдат одобрени се уведомяват за реда и условията за предоставяне на ваучер за обучение.
Участниците в целевата група имат право да се  включат в обучение по част от професиите по специалностите „Малък и среден бизнес” или „Бизнес услуги”. За подробностите разказа г-жа Янкулова:
– Одобрените кандидати сами намират доставчик на обучение, който е в списъка на Агенция по заетостта.  Това обучение трае 300 часа – около месец и половина и се заплаща с предоставения от бюрото по труда ваучер. На лицето отделно се изплаща стипендия от 8 лв. на ден. Освен това, ако то е избрало за обучение място извън селището , в което живее, се изплащат и транспортните му разходи. С включването в това обучение   кандидатите  ще придобият
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ, УПРАВЛЕНСКИ И БИЗНЕС УМЕНИЯ
След това те трябва да разработят бизнес план или маркетингова стратегия. Плюсът за хората, които ще се включат, е, че ако се одобри проектът на един или друг от тях, той ще получи сума до 20 хиляди лева за развиване на самостоятелен бизнес.
В национален план в тази акция се предвижда да бъдат включени 25 хиляди лица. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е     общо 20 млн. лева, а продължителността е 48 месеца.
Заварихме в бюрото по труда един млад човек, който се интересуваше от тази възможност. Иван Найденов  е безработен в момента, има висше образование. Наскоро се е върнал от Италия, където работил известно време. „Искам да се занимавам с нещо по моята специалност „Финанси и кредит” – каза той. – Сега се запознавам с условия на това обучение и мисля да разработя проект за малък и среден бизнес или бизнес услуги. Ако успея да го защитя и да се класирам,  сумата, която ще получа,  ще ми помогне да разкрия фирма и , надявам се, тя да стартира успешно”.
В края на м. октомври
БЕЗРАБОТНИТЕ В ОБЩИНАТА СА 953-МА
което е 9,88% безработица. В сравнение с предишния месец са по-малко. Тогава са били 974 – 10,09%. Тенденцията е безработицата да намалява.
Дирекция „Бюро по труда” предлага и
ДРУГИ ПРОГРАМИ ЗА  ХОРА, ОСТАНАЛИ БЕЗ РАБОТА
Заетостта по схемата „Ново начало” , която е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, е за срок 6 м. Заплатата, която се изплаща, е 300 лв. За съжаление няма фирми в общината, които да кандидатстват. Няма кандидатстващи фирми и по схема „Развитие”. В началото на м.г. Общината е имала заявка за 147 човека, но след това се е отказала.
– Надявам се, новата общинска администрация да прояви интерес и да подаде заявка – каза г-жа Янкулова. – Срокът е удължен до 2013 г. Тази програма също е насочена към безработни лица, като първо се минава обучение по ваучерна система и след това има осигурена заетост за една година. Това е перфектна програма за селата. Освен за Общината е и за частни работодатели, но те трябва да доплащат т.е. по програмата се изплаща минимална работна заплата ,а работодателят е длъжен и той да плати една минимална работна заплата. Докато Общината няма такъв ангажимент. По схемата се покриват всички разходи – осигуровка на прага на длъжността, която е различна от минималната работна заплата и минимална работна заплата.
От края на октомври 34 човека са започнали работа по програмата „От социална помощ към трудова заетост”. За съжаление, очакват се съкращения в БДЖ.Това вероятно ще засегне и доста хора от общината. Тъй като част от селищата са по жп линията, традиционно много мъже са заети в различните професии и най-вече в поддръжката на инфраструктурата.
Има обаче и
ИЗВЕСТНА ДОЗА ОПТИМИЗЪМ
Добрата новина е, че фабриката за шоколадови изделия е назначила около 60-70 човека. Макар и неофициално като информация, съществува вероятност при започване на реконструкцията на отсечката Нови Искър – Елисейна да се потърсят работници и от нашата община. Интерес за евентуална база  пък е проявила софийска фирма, която иска да изнесе производството си от столицата.