Д-р Любица Томчева
На 19 септември бе направена презентация на началото на проекта за създаване на център за скрининг и ранна диагностика на бронхообструктивни заболявания в МБАЛ – Своге.Той се финансира от безвъзмездната помощ от японското правителство за подкрепа на структурните реформи в България.
На 7 септември е подписан договорът  между министър Трайчо Трайков и д-р Любица Томчева – управител на МБАЛ, в присъствието на посланика на Япония в България.
Д-р Томчева представи проекта. Идеята за него е дошла от водещата заболеваемост в района от белодробни заболявания, които често водят до инвалидизация. Второто съображение е, че болницата разполага с много добър специалист по белодробни болести – д-р Тодорова, която е работила в университетската специализирана болница по белодробни болести.  Трето – възможността за обхващане на контингент от 1 200 човека, от които 600 деца в рамките на година и половина, което не е правено досега и ще има добър социален ефект. И четвърто – чрез изграждане на рампа и санитарен възел за инвалиди по проекта  хората в неравностойно положение ще се чувстват комфортно в свогенската болница.
МБАЛ – Своге за пръв път печели подобен проект. Той включва реконструкция на кабинета, в който ще се извършват прегледите и изследванията, ремонт на санитарния възел на първия етаж. Оборудването на кабинета ще бъде с професионален спирометър за оценка на дишането, 12-канален електрокардиограф, инхалатори, кислород-концентратори. Ще бъде осигурена и специализирана система за имунологични изследвания, която ще позволи диагностика на алергични заболявания чрез изследване на кръв, ще се проследява и ефектът от продължителното лечение на болни от бронхиална астма.
Този проект се е състезавал с други 91 проекта на общини, училища и лечебни заведения  и е един от 9-те одобрени. Центърът ще бъде открит след около 7 месеца.Финансирането е безвъзмездно и ще бъде в размер на 102 хил. лв.