Цвета Порязова


На 21 септември съгласно решение №79/19 септември 2011 г. на Общинската избирателна комисия бе изтеглен жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври т.г.


Процедурата за жребия бе обявена от Ренета Стефанова -зам.-председател на ОИК. Тя бе проведена съгласно решение № 784/15.09. 2011 г.на ЦИК.
Пет от партиите , които са регистрирани в ОИК, нямат представителство на национално ниво и  не са регистрирани като отделни партии в ЦИК. Поради това те  участваха в тегленето на жребий за пореден номер от № 22 нататък в ОИК. Те са:  ПП „НОВА ЗОРА”,коалиция  от партии „ЛИДЕР – ВМРО”, ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”, ПП „НДСВ” и коалиция от партии „ХРИСТО ЙОВОВ И „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА”.
За да се спази процедурата  листове с имената им бяха поставени в   кутия с надпис „ Партии и коалиции”. Номерата от 22 до 26 включително също бяха поставени в пликове в кутия с надпис”Поредни номера”. На отделни листове бяха написани и имената на членовете на ОИК, които се поставиха в третата кутия.

Г-жа Ренета Стефанова изтегли имената на двама представители на ОИК,  които да изтеглят имената на партиите и поредните номера. Тази задача се падна на секретаря на ОИК Бойко Йорданов, който изтегли имената на партиите и на Димчо Момчилов – член на ОИК –  поредните номера. По реда на  изтеглянето им те се подредиха по следния начин:

ПП  „НДСВ” – № 22
ПП „БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА” – № 24
Коалиция „ЛИДЕР –ВМРО” – № 23
Коалиция „ХРИСТО ЙОВОВ И „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНАТА” – № 25
ПП „НОВА ЗОРА” – № 26
Всички останали партии участват с номерата, изтеглени  от Централната избирателна комисия:
ПП „ГЕРБ” – № 2
ПП  „РЗС” – № 14
ПП „ДСБ” – № 11
ПП „БСП” – № 8
ПП  „ЕНП” – № 5
ПП „Партия за хората от народа” – №15