На 17 септември е проведена сесия на Общинския съвет.Поради това, че медиите – случайно или не, не бяха уведомени и не присъстваха, не можем да предложим подробности от хода на заседанието, нито мотиви и аргументи на съветниците, участвали в дискусиите по внесените предложения. Предоставяме само информация за дневния ред и взетите решения.
По първа точка е  било прието предложението, обсъждано и в предишната сесия, за освобождаването на управителя на „Спортист – Скала” ЕООД Кирил Цветанов. Съветниците са приели и решение за продажба на имоти с обща площ от над 7 дка, находящи се в Реброво, като началната продажна цена  е в размер на 13 900 лв., съгласно пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт-счетоводител.
Обсъдено и прието е и  предложение за допълнителен бюджет на Община Своге към 30. 09. 2011 г. от преизпълнение на собствени приходи за 2011 г. в размер на 90 хил. лв.
Актуализирано е поименното разпределение на средства по обекти за строителство и основен ремонт, което включва работен проект за довеждащ колектор за отпадни води от кв. Дренов до ул. „Искър”.
Съветниците са гласували и предложение политическите партии, участващи в президентските и местни избори т.г. да заплащат за ползването за концерти и предизборни събрания на градския площад в Своге сумата  от 500 лв., а за площадите в селата – 200 лв.  Тази сума се отнася и за всяка партия в коалиция.
Взето е и решение за допълнително обезпечаване на кредита на Многопрофилната болница за активно лечение.