Инж. Румен Белчев ще оглави Общината до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет

И последната  сесия на Общинския съвет  не мина гладко. Едни от съветниците бяха по традиция много активни, други ги упрекнаха в предизборна игра.
По първа точка от дневния ред бе гласуван
ДОПЪЛНИТЕЛЕН БЮДЖЕТ
към 31 август от преизпълнение на собствени приходи за 2011 г. и разместване на бюджетни кредити по параграфи, функции и дейности в размер на 96 хил. лв. Обсъдена бе и актуализация на поименното разпределение на средствата по обекти.Васил Анков предложи да се намали част от сумата, предвидена за асфалтиране на улици в кв.  Дренов и тя да се пренасочи за насипване на пътищата до кв.Ръджевлак  и Репище в града и ул. „Ясен” в Искрец, за циментиране на улица към мах „Герова леска” в Свидня и в мах. „Дулинци” – Зимевица. Това бе отхвърлено като предизборен ход с мотивацията, че на предвидените за асфалт улици в кв.Дренов е прокарана водопровод и канализация и че  е необходимо да се положи асфалт.
Одобрено бе разкриването на самостоятелна група от деца на 5 г. за задължителна предучилищна подготовка в ЦДГ „Калина Малина” и бе гласувана промяна в структурата на общинската администрация в тази връзка. Определен бе и броят на учениците в паралелките от І до ХІІ кл. в училищата за учебната 2011/2012 г.
Избрани бяха
ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩИ
ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ
на кметство, в случай на регистрация на действащите кметове за участие в изборите. В отделните кметства това са: Даниела Петкова – с. Владо Тричков, Калинка Ангелова – Реброво,Георги Георгиев – Томпсън,Красимира Ангелова – Церово,Трендафилка Боянова – Гара Бов, Тонка Иванова – Гара Лакатник,Галина Тодорова – Искрец, Ваня Божилова – Свидня,Татяна Иванова – Миланово. Определено бе и тяхното възнаграждение.
ОбС избра и временно изпълняващ длъжността кмет на община Своге до встъпването в длъжност на новоизбрания кмет на изборите на 23 октомври.  Това е инж. Румен Спасов Белчев – зам.-кмет на общината.
Приети бяха решения за включване в годишната програма за управление и разпореждане с  имоти – общинска собственост и бяха предоставени за безвъзмездно ползване помещения в града на областната дирекция „Земеделие”и регионалната здравна инспекция, както и в Искрец – на читалище „Възраждане”, като се прие предложението на Венцислав Младенов за конкретизиране на срока за това ползване.
Съветниците гласуваха да се внесе предложение в МС за  отпускане на персонална пенсия на дете от Желен, което е без право на наследствена пенсия от починал родител.
Решено бе Общината да участва като партньор в Програма „Българските библиотеки –място за достъп до информация и комуникация за всеки”, като се подпишат споразумения с Министерството на културата,  Програма на ООН за развитие и читалището в Осеновлаг.
Във връзка с прекратяването и заличаването на „Енергоразпределение Своге ”ЕООД Общинският съвет  освободи Кирил Иванов като управител на дружеството, но без освобождаване от отговорност. Не се постигна съгласие за началната цена на предложените за продажба площи в Реброво, като вместо предвидените 13 900 лв. Васил Анков предложи 20 900. В тази връзка Ерофим Гигов препоръча в бъдеще да се направи програма за инвестиционните намерения.
НАЙ-МНОГО СПОРОВЕ
предизвика внесеното от съветника Веселин Запрянов предложение за освобождаване на Кирил Цветанов Иванов като управител на „Спортист – Скала” ЕООД. Един от мотивите, които посочи г-н Запрянов е, че не е изпълнил решение на ОбС в срок до 30 август да се завърши ремонта на стадиона в Гара Лакатник. Според него извършеното е в минимален обем и на практика не е изпълнено решението и той трябва да бъде санкциониран за това. Като втори мотив съветникът посочи по-големия размер на седмичните такси, събирани от пазара, след като се взе решение това да се извършва от Общината, а не от фирмата.
Боян Боянов заяви, че това е предизборно предложение и че не бива ОбС да се изживява като наказателен отряд. Управителят на фирмата направи пространно изложение какво е свършено по строителството на стадиона като подчерта, че има договор с фирма, която до 30 септември ще приключи всичко. Досега тя е водоснабдила обекта, отводнила го е, като са положени над 130 м. тръби, направила е канализацията и част от оградата, доставила е тревните смески и торове. Извършени са всички технологични процеси.Не е направено все още изравняването, защото не са  изпълнени всички  условия  от  въпросното решение на ОбС.
В подкрепа на Кирил Иванов се обяви съветникът Илиян  Младенов, който заяви, че управителят е направил пропуски, но не всичко е зависело от него и трябва да остане, за да довърши започнатото. В крайна сметка предложението за освобождаването на К. Иванов не бе прието.
В края на заседанието зам.-председателят на ОбС Ерофим Гигов благодари на съветниците и на бившия председател за свършената работа през мандата и пожела успех през следващите 4 години.

Цвета Порязова
И последната  сесия на Общинския съвет  не мина гладко. Едни от съветниците бяха по традиция много активни, други ги упрекнаха в предизборна игра.  По първа точка от дневния ред бе гласуван  ДОПЪЛНИТЕЛЕН БЮДЖЕТ към 31 август от преизпълнение на собствени приходи за 2011 г. и разместване на бюджетни кредити по параграфи, функции и дейности в размер на 96 хил. лв. Обсъдена бе и актуализация на поименното разпределение на средствата по обекти.Васил Анков предложи да се намали част от сумата, предвидена за асфалтиране на улици в кв.  Дренов и тя да се пренасочи за насипване на пътищата до кв.Ръджевлак  и Репище в града и ул. „Ясен” в Искрец, за циментиране на улица към мах „Герова леска” в Свидня и в мах. „Дулинци” – Зимевица. Това бе отхвърлено като предизборен ход с мотивацията, че на предвидените за асфалт улици в кв.Дренов е прокарана водопровод и канализация и че  е необходимо да се положи асфалт. Одобрено бе разкриването на самостоятелна група от деца на 5 г. за задължителна предучилищна подготовка в ЦДГ „Калина Малина” и бе гласувана промяна в структурата на общинската администрация в тази връзка. Определен бе и броят на учениците в паралелките от І до ХІІ кл. в училищата за учебната 2011/2012 г. Избрани бяха ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ на кметство, в случай на регистрация на действащите кметове за участие в изборите. В отделните кметства това са: Даниела Петкова – с. Владо Тричков, Калинка Ангелова – Реброво,Георги Георгиев – Томпсън,Красимира Ангелова – Церово,Трендафилка Боянова – Гара Бов, Тонка Иванова – Гара Лакатник,Галина Тодорова – Искрец, Ваня Божилова – Свидня,Татяна Иванова – Миланово. Определено бе и тяхното възнаграждение. ОбС избра и временно изпълняващ длъжността кмет на община Своге до встъпването в длъжност на новоизбрания кмет на изборите на 23 октомври.  Това е инж. Румен Спасов Белчев – зам.-кмет на общината. Приети бяха решения за включване в годишната програма за управление и разпореждане с  имоти – общинска собственост и бяха предоставени за безвъзмездно ползване помещения в града на областната дирекция „Земеделие”и регионалната здравна инспекция, както и в Искрец – на читалище „Възраждане”, като се прие предложението на Венцислав Младенов за конкретизиране на срока за това ползване. Съветниците гласуваха да се внесе предложение в МС за  отпускане на персонална пенсия на дете от Желен, което е без право на наследствена пенсия от починал родител. Решено бе Общината да участва като партньор в Програма „Българските библиотеки –място за достъп до информация и комуникация за всеки”, като се подпишат споразумения с Министерството на културата,  Програма на ООН за развитие и читалището в Осеновлаг. Във връзка с прекратяването и заличаването на „Енергоразпределение Своге ”ЕООД Общинският съвет  освободи Кирил Иванов като управител на дружеството, но без освобождаване от отговорност. Не се постигна съгласие за началната цена на предложените за продажба площи в Реброво, като вместо предвидените 13 900 лв. Васил Анков предложи 20 900. В тази връзка Ерофим Гигов препоръча в бъдеще да се направи програма за инвестиционните намерения. НАЙ-МНОГО СПОРОВЕпредизвика внесеното от съветника Веселин Запрянов предложение за освобождаване на Кирил Цветанов Иванов като управител на „Спортист – Скала” ЕООД. Един от мотивите, които посочи г-н Запрянов е, че не е изпълнил решение на ОбС в срок до 30 август да се завърши ремонта на стадиона в Гара Лакатник. Според него извършеното е в минимален обем и на практика не е изпълнено решението и той трябва да бъде санкциониран за това. Като втори мотив съветникът посочи по-големия размер на седмичните такси, събирани от пазара, след като се взе решение това да се извършва от Общината, а не от фирмата. Боян Боянов заяви, че това е предизборно предложение и че не бива ОбС да се изживява като наказателен отряд. Управителят на фирмата направи пространно изложение какво е свършено по строителството на стадиона като подчерта, че има договор с фирма, която до 30 септември ще приключи всичко. Досега тя е водоснабдила обекта, отводнила го е, като са положени над 130 м. тръби, направила е канализацията и част от оградата, доставила е тревните смески и торове. Извършени са всички технологични процеси.Не е направено все още изравняването, защото не са  изпълнени всички  условия  от  въпросното решение на ОбС.  В подкрепа на Кирил Иванов се обяви съветникът Илиян  Младенов, който заяви, че управителят е направил пропуски, но не всичко е зависело от него и трябва да остане, за да довърши започнатото. В крайна сметка предложението за освобождаването на К. Иванов не бе прието. В края на заседанието зам.-председателят на ОбС Ерофим Гигов благодари на съветниците и на бившия председател за свършената работа през мандата и пожела успех през следващите 4 години.