На 17. 08. 2011 г. беше проведено  събрание на общинската организация на Съюза на демократичните сили (СДС), в което освен членовете на  местната организация участие взеха и членове от националното ръководство на СДС – депутатът на Синята коалиция  Ваньо Шарков, председателят на националния предизборен щаб на СДС  Борис Марков, председателят на София-област Филип Кирев, както и Христо Йовов.
След представяне на кандидатурите на различните кандидати и обсъждане за подкрепа на кандидати на други политически партии, беше направен най-добрият избор за представяне на партията по време на местните избори 2011 г. СДС единодушно взе решение да застане зад кандидатурата на Христо Йовов, в която се открояваха разнообразни алтернативи за развитие на Община Своге. Представяйки своите виждания и приоритети за бъдещето, той се утвърди като водещия кандидат.
Предни позиции в политическите цели на г-н Йовов заемат проблемите на гражданите на общината и по-специално проблемите, засягащи пряко инфраструктурата – водопроводи, канализации, асфалтиране на улиците, уличното осветление и т.н.
Не на последно място той ни запозна и с плановете си за развитие на възпитанието, образованието и спорта на младото поколение на територията на Общината.
Според СДС това е най-правилният избор, защото застава зад един млад, интелигентен човек, прекарал живота си в град Своге. Това му е дало възможност да се сблъска с битието на обикновения човек. Същевременно, работейки дълги години в чужбина, той има реална представа в каква насока да се променят нещата, за да се подобри нашето ежедневие. Именно затова Христо Йовов залага на по-голямото участие на Община Своге  в  различните програми, в европейските проекти за развитие на малкия и среден бизнес.
За да осъществи всички свои цели г-н Йовов ще си послужи с дисциплината и находчивостта, придобити по време на кариерата му като футболист и капитан.
Съзнателно заставаме зад една силна и популярна кандидатура, която ще осигури стабилно бъдеще на Община Своге.