На 19 август се състоя първото заседание на Общинската избирателна комисия, назначена с решение № 149 на ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. С това тя встъпи в правомощията си.

ОИК е в състав:
председател – Иван Василев Иванов
зам.-председател – Галина Иванова Стоянова
секретар – Бойко Христов Йорданов
и членове:
Илия Богданов Белитов, Златка Георгиева Величкова, Маргарита Милчева Минева, Петя Иванова Манолова, Ирена Драгомирова Милушева, Димчо Момчилов Димчев, Милена Живкова Славкова, Вяра Кирилова Белчева, Елвира Христова Илиева, Иван Боянов Иванов, Николай Стефанов Димитров, Орлин Павлов Матев, Петьо Величков Паунов,  Марио Димитров Александров.

Съставът е съобразно  представителството на партиите и коалициите в парламента и включва 8 представители на ГЕРБ, 3-ма – на „Коалиция за България”, 3-ма – на ДПС, по 1 – на „Синята коалиция”, „Атака” и НДСВ.
Председателят на ОИК Иван Иванов е адвокат от Софийска колегия, юрист по образование. Бил е председател, зам.-председател и секретар на комисия в предишни избори.
Той съобщи, че на първото заседание е прието решение за начина,  метода и мястото за обявяване на решенията на ОИК в съответствие с разпоредбите на чл. 33, ал.2 от Изборния кодекс, както и графикът за дежурствата на отделните членове на комисията за периода до 25 август.
– Сега започваме работа – каза той за нашите читатели. – Опитът няма толкова значение, тъй като Изборният кодекс е съвършено нова материя и  се различава съществено от стария избирателен закон. По него няма тълкувателна практика нито на Върховния административен съд, нито на Върховния касационен съд.При нормативната работа някои неща ще се решават за първи път, практиката на практика ще създаваме ние. За нерешените от кодекса случаи  ще разчитаме на административно-процесуалния и гражданско-процесуалния кодекс. Това са трите  закона, които ще ни бъдат опорна база при работата на комисията. Проблеми може да има, но нашата задача е да намерим адекватен начин за решаването им в пълно съответствие с действащото законодателство.