И професионалната гимназия „Велизар Пеев” се готви за новата учебна година. Повече от месец преди 15 септември разговаряхме с директора й Станчо Атанасов за новите моменти в тази подготовка. Ето какво разказа той:

Станчо Атанасов – директор на ПГ „В. Пеев”

– Започваме изграждането на кабинет по езиците, кабинет по география и работилница по сладкарство, която ще е по професията „Кетъринг”. Първият трябва да стане до края на август  и в него ще има от най-добрите интерактивни дъски, озвучаване на всяко работно място и доста сериозна техника, която да подпомага изучаването на езиците. Кабинетът по география и работилницата по готварство, която ще бъде оборудвана  с всичко необходимо, ще са готови  до началото на учебната година. Предстоят и някои дребни ремонти по поддръжката на училището. Това е по отношение на базата.
В останалата подготовка насоката е за създаване на добри условия за провеждане на учебния процес.
Т. г.
ПЛАН-ПРИЕМЪТ БЕШЕ ДОСТА ТРУДЕН ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
поради намаляването на броя на учениците. Випускът, който завърши седми и осми клас, бе по – малък. В Софийска област много от училищата са на ръба на оцеляването като план-прием – някъде не може да се направи и една паралелка, другаде са  с по една. В нашата гимназия правим общо шест паралелки, но определено те не са както друга година пълни и дори над необходимия брой ученици. Това води до известно напрежение в училищата. Като правим план-прием след седми клас се оголват малките училища в  общината, което е неприятно за тях, въпреки че с новия закон за образованието това неминуемо ще се случва.
При нас  т. г. взаимоотношенията по план-приема бяха  нормални, но имаше места в областта, където се стигна и до намесата на министерството и полицията.
Смятам, че самият начин на кандидатстването, който се отчете като успешен, не е най-добрият. Особено с тези „гнезда” – документите на всички деца се приемат на едно място, в едно от тези „гнезда” и след това те  се разпределят според написаното в тях желание. Това води до известно съмнение, че то не се прави коректно, макар че има представители и на другите училища, когато се приемат тези документи.
В миналото всеки ученик, получил документ за завършена степен на обучение, кандидатстваше на място в едно или друго училище. Новият подход усложнява нещата, лично аз съм ходил досега 21 пъти до инспектората за класирането на седмокласниците, освен че предполага и повече средства. Затова мисля, че този подход трябва да се коригира.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
т.г. се  налагат известни промени, заради промени в учебните планове.  При нас един от 6-те преподаватели по физическо възпитание ще бъде пренасочен, защото не сме заявили паралелки със спортна насоченост. В електротехниката може би ще има  един норматив по-малко от полагаемите се. Но общо взето няма да има сътресение във връзка с броя учители.
Ако в следващите години план-приемът не се запази поради намаляването на учениците, това ще бъде проблем.Затова
НАШАТА НАСОЧЕНОСТ Е ДА ПРИВЛИЧАМЕ УЧЕНИЦИ И ОТ ДРУГИ ОБЩИНИ
Т. г. имаме кандидати от Елисейна, Зверино, Курило, Годеч, София, но основният въпрос е, че няма пансион, а квартирите се оказват по-скъпи от столицата. В бъдеще ще търсим варианти. Мислили сме и за собствен транспорт, с който да извозваме учениците, но посоките са много и е трудно да се покрият всички.
Ново като специалност след седми клас е „Системно програмиране”. Има сериозен интерес у децата към нея. Освен това в последните две  години, въпреки че не бяха насочени само към програмиране, учениците постигнаха много добри успехи. А и това е нещо, което се търси на пазара на труда. Нашата цел е
ДЕЦАТА ДА УЧАТ ТОВА, С КОЕТО МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ
По отношение новата специалност в кетъринга сме включили карвинг и сладкарство, което дава възможност за голяма изява, защото предполага и изисква творчество.
Продължаваме да действаме и в посока
РАЗШИРЯВАНЕ НА СПОРТНАТА БАЗА
с построяването на закрита зала за спортуване през зимата. Бяхме осигурили финансирането по един проект, но той не се реализира поради това, че  теренът е общински, а средствата са държавни.
Отиваме спокойно към новата учебна година. Базата ни е добра, а учениците са показали своите знания и умения. Например нещо, което не се знае от нашите съграждани – на състезание по информационни технологии, в което участваха отбори и от Сърбия, Македония, Румъния и Гърция, нашите ученици събраха най-много точки. Тези от специалност „Кетъринг” вече имат своите традиционни успехи. Неслучайно  и в страната, и в чужбина нашето министерство винаги показва какво е изградено в професионалната гимназия в Своге. Така че, независимо че сме държавно училище, ние рекламираме Своге.