Цвета Порязова

–  Наближи краят на учебната година. Това ли е  най-натовареният период и какво включва той?
– Първи клас приключиха на 20 май. На 31 май ще завърши учебната година и за останалите ученици до ІV клас. На 27 и 30 май ще бъдат изпитите за  национално външно оценяване за VІІ кл, които са с ранг на приемен изпит. Много сме доволни от резултатите, показани от четвъртокласниците. Не сме получили оценката  по шестобалната система, но я имаме в точково изражение. И тъй като тези точки са много близо до максималния брой, спокойно можем да кажем, че  сме доволни от децата, а това означава – и от колегите.

На 19 май се проведе матурата по избираем предмет за учениците от ХІІ кл. Точно в 8 ч. директорът на СОУ „Иван Вазов” Любомир Янакиев отвори запечатания плик в присъствието на квесторите и местните медии. Изтеглен бе вариант 2. Г-н Янакиев пожела успех на дванадесетокласниците и те започнаха последния си изпит в средното училище.

На 1 и 2 юни продължава външното оценяване по останалите предмети. На 20 юни предстои външно оценяване на VІІІ кл., с което ще се прецени степента на подготовка на паралелката, влязла с конкурс,  за интензивно изучаване на чужд език.  Проблеми с организацията на преминалите матури нямахме.Имаше и доволни от темите, имаше и недоволни – зависи кой как се е подготвял. Тази година ХІІ кл. завършват 16 ученика.
– Какви са нагласите  и намеренията  на абитуриентите за реализация?
– Около 90% се канят да кандидатстват във ВУЗ. През последните две години имаме традиции в това отношение. Например през м.г. само един от всички завършили  паралелката с езиков профил не  продължи образованието си. В другата паралелка, която беше с профил „Технологичен”  5-6 човека  кандидатстваха, останалите решиха да работят. Имаме и студенти в чужбина.
– Как ще коментирате мнението, че България не може да обучава студенти по държавна поръчка и те след това да се реализират извън страната, че трябва да ги продаваме както футболистите?
– Споделям това мнение, защото държавата влага пари за обучението им и след като излязат извън страната няма възвращаемост на тези средства. Но ние сме европейска страна, подписали сме всички европейски конвенции и не можем, нямаме право да ги спираме. Просто трябва да им създадем работа в България и то привлекателна, съответстваща на тяхната специалност. А да се дава диплома със заповед за назначение, както се казва, означава да се върне старото т.н. разпределение.Това пък означава да се върне плановата икономика, а ние сме във века на пазарната икономика и това не може да стане.
– Но работодателите обикновено търсят кадри с висше образование, с владеене на няколко езика, но и със стаж по специалността. Така новозавършилите студенти попадат в омогьосан кръг…
– Всеки търси опитни кадри,а от университетите излизат хора с познания, но без практика. Трябва да се поогледаме какво правят за реализацията на младите специалисти в другите страни и да внедрим същото и при нас.
– Как ще приключи учебната година в училището?
– Точните резултати ще бъдат известни по-късно, но отсега може да се каже, че ще е успешна. Всички предпоставки за това са налице.
– Мотивирани ли са учениците, има ли разлика от миналата година?
– Всеки ученик би трябвало да има идея какво очаква от живота. И оттук – нататък вътре в семейството да се направи стратегия за бъдещето. В семейства, в които такава стратегия  има, децата са мотивирани и учат.  Но не липсват и ученици, които се надяват когато завършат да започнат каквато и да е работа. Други са силно мотивирани и следват   точно целта си. И колкото повече се отива към завършване на средното образование, толкова повече се променя мотивацията и то в положителна посока.
– Какво ново ще има през новата учебна година?
– Рано е още да се говори за това. Имаме идеи, очакваме втори клас да бъде на целодневна организация, планираме ремонт на училищния стол. Обявили сме паралелките за план-прием. Това е след VІІ клас, с чуждоезиков профил и  разширено изучаване на информационни технологии  и след VІІІ кл. профил „Информационни технологии”. Вече имаме такива две паралелки. Съобразихме се с желанието на учениците, направихме анкета в VІІ кл. и родителите им. А подготовката по инфомационни технологии  в нашето училище започва още от първи клас.
– Имате ли притеснения за броя на учениците?
– Такова притеснение има във всички училища. Очакваме  отново да имаме две паралелки в първи клас. Бихме били щастливи да са три, но т.г. не ни достигнаха малко деца за трета паралелка. За съжаление това е проблем в национален мащаб.
– Справихте ли се на този етап с делегирания бюджет?
– На този етап проблеми нямаме, но никой директор на училище няма да каже: „Спокоен съм какво ще стане до края на годината”. Защото животът е динамичен и винаги могат да се очакват допълнителни разходи.
– Има ли основание за оптимизъм за следващата учебна година?
– По-оптимистичното е да очакваме повече ученици през следващите години да влязат в първи клас;  да продължи приложението на целодневната организация на обучение; повече пари да се  отпуснат за образованието и да се увеличи единният разходен стандарт за учениците, което ще даде възможност да продължи по-нататъшното разширяване на материалната база на училището.

2 Коментара