На заседанието си на 5 май Общинският съвет прие декларация, внесена от Александър Манолов – съветник от групата на БСП, с която категорично се противопоставя срещу намерението на фирма „Пътно поддържане – Дупница” ЕООД да изгради асфалтова база в землището на с. Искрец, в района на м. „Извирало”.
„Там се намира водохващането на водите на карстов извор „Искрец” – се казва в нея –  и изграждането на подобен обект представлява грубо нарушение на екологичните закони и свързаните с тях нормативни актове. Ще доведе до силно замърсяване на околната среда в района на с. Искрец, което, както е известно, е едно от най-чистите в екологично отношение селища в общината. Ще наруши и силно ще ограничи възможностите на района да функционира като важен лечебен и възстановителен център.
Призоваваме ръководството на общината в лицето на кмета и всички заинтересовани общински структури да предприемат всички мерки за недопускане изграждането на асфалто-смесителна инсталация, за преустановяване на насипните работи по поречието на река Искрецка и изтеглянето на наличната техника”.