Това е само една от цифрите за общината от експресните резултати  от преброяването на населението и жилищния фонд към 1 февруари 2011. Тя обаче е показателна, че жителите на община Своге намаляват с всяка изминала година.
Към 1 март 2001 г.  община Своге е имала 25 409 жители, от които 12 594 мъже и 12 815 жени.
Преброяването тази година показа общ брой 22 346 човека, от които 11 026 мъже и 11 320 жени.
По възраст населението на общината е както следва: от 0 до 17 г. – 2 956, от 18 до 64г. -14 008 и от 65 г. нагоре – 5 382.
Площта на общината е 410 кв. км. Гъстотата на населението през 2001 г. е била 62 човека, а през 2011 г . – 55 човека на кв. км.
Населението в гр. Своге към 1 февруари 2011 г. е 8 813, а в селата – 13 533 души. По пол и възраст характеристиката за Своге е следната: 4 371 мъже, 4 442 жени.От общия брой жители 8 813  на възраст 0-17 г. са 1 310, от 18 до 64 г. са 5 880 и над 65  – 1623.
А ето и конкретни данни за Софийска област:
С територия 7 059 кв.км. Софийска област е втора по големина в страната / след област Бургас/. Голямата площ и непрекъснато намаляващото население през последните няколко десетилетия са факторите, които формират в областта една от най-ниската в страната гъстота на населението. На площ от 1 кв. километър живеят средно 35 души, а средната за страната е 66 човека на кв. км. В сравнение с 2001 г. средната гъстота на населението е намаляла с 4 човека на кв.км.
Към 1 февруари 2011 г. населението на Софийска област е 246 668 души, които представляват 3,4% от цялото население на България. При предишното преброяване населението е било също 3,4% от цялото население на страната.
Най-голям брой на населението в областта е регистриран в края на 1946 г. – 319 045 души.От тогава с едно изключение през периода 1966 – 1975 г. датира и постоянното намаление на населението в областта.
Софийска област има най-много общини, в сравнение с останалите области – 22. Най-голяма е гъстотата на населението в община Долна баня – 67 човека на кв. км., което е малко над средната за страната – 66 човека на кв. км. Средната гъстота в общините Божурище-60,Ботевград – 63, Костенец – 60,  Своге – 55,   е над средната за областта – 35 ч. /кв.км. Най-ниска е гъстотата в Сливница – 14, Годеч – 15, Драгоман – 16 и Ихтиман – 17.
Спрямо населението на областта към 31.12.2009 г. в общините Божурище / най-много/, Костинброд и Сливница има увеличение на населението. Община с намаление над 10% е Челопеч. Общините с намаление между 5 и 10% са 6. Към групата с намаление под 5% са 11- т.е. половината от общините.
Градовете в Софийска област са 18. Най-малките са Момин проход,Копривщица, Драгоман и Правец, а най-големите – Самоков и Ботевград.